Bestyrelsesmøde 1. september 2021

Bestyrelsen
Bestyrelsen i løssluppen stemning umiddelbart inden mødestart (foto: Frank Madsen).

1. september holdt den nyvalgte bestyrelse sit første fysiske bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det fandt sted hos formanden, Sussi Bech, i Birkerød. Efter en længere periode, hvor nye initiativer og løbende sager p.gr.a. covid-19 var blevet forhandlet over bestyrelsens mailingliste, var det rart igen at kunne mødes ansigt til ansigt.

Hele bestyrelsen inkl. suppleanter var mødt op, og på dagsordenen var:

1. Konstituering og fordeling af arbejdsområder.
Sussi Bech genvalgtes til formand og arbejdsområder blev fordelt som det fremgår af denne oversigt.

2. VISDA.
Systemet til fordeling af tillægsvederlag har nu kørt i tre år, og foreningens VISDA-repræsentant, Ingo Milton, orienterede om det store og tidskrævende arbejde, det p.t. pågår med at justere modellen.

3. Festivaler, Foreign Rights m.m.
Der blev gjort status over det kommende års danske festivaler og planerne for foreningens deltagelse heri. Art Bubble har i år tilbudt gratis stande til kunstnere, og der er derfor ikke behov for en fællesstand fra Danske Tegneserieskabere. Med Bogforum har Thomas Schrøder forhandlet med Andreas Nordkild og folkene bag Comics-området om uddeling af Claus Deleuran Prisen søndag den 7. november om eftermiddagen. Copenhagen Comics finder sted 26.-27. februar 2022, og Tatiana Goldberg og Angelica Inigo vil stå for organiseringen af foreningens stand.
Frank Madsen orienterede om planerne for Foreign Rights fremstødet på Angoulême 2022. Der er booket en stand på 12 m2, der skal produceres et Foreign Rights 2022 katalog og www.dtsk.dk skal opdateres med nyheder.

4. Workshops.
Frank Madsen er ved at forberede to workshops via Zoom: Én med en amerikansk forlægger, der fortæller om, hvordan man kommer ind på det amerikanske marked, og én om, hvordan man søger fonde. Angelica Inigo vil undersøge muligheden for at lave fysiske workshops med udenlandske tegnere/forfattere.

5. Biblioteksafgiften.
Frank Madsen orienterede om Danske Tegneserieskaberes brev til Kulturminsteren om fremtidens biblioteksafgift til print- og e-bøger.

6. Danske Tegneserieskaberes Fond.
Ingo Milton orienterede om antallet af ansøgninger til fonden.

7. BA in Graphic Storytelling.
Foreningens repræsentation i uddannelsesudvalget for BA in Graphic Storytelling v/ VIA Animation Workshop, Ingo Milton, orienterede generelt om arbejdet.

8. Eventuelt.