Om Danske Tegneserieskabere

Tegneserietegner: Fra Peter Snejbjergs kurser i Manga Studio, som foreningen gennemførte i 2014 og 2015.

Fra Peter Snejbjergs kurser i Manga Studio, som foreningen gennemførte i 2014 og 2015. Har du ideer til kurser eller vil du tilbyde at afholde et kursus, så kontakt bestyrelsen (se herunder).

Danske Tegneserieskabere er den faglige forening for den professionelle tegneserieforfatter og tegneserietegner i Danmark. Foreningen har 80 medlemmer, hvilket svarer til en organisationsprocent på ca. 60.

 

Klik her for at melde dig ind.

 

Foreningen blev stiftet 15. november 1989 for at varetage dine kunstneriske rettigheder og interesser som tegneserieforfatter og tegneserietegner overfor offentlige myndigheder, institutioner m.m.
Siden begyndelsen af 1990’erne har foreningen været høringsberettiget i forbindelse med nye lovforslag om bl.a. biblioteksafgift og ophavsret.

Danske Tegneserieskabere er repræsenteret i COPYDAN, Dansk Kunstnerråd og Samrådet for Ophavsret.

Udover de generelle aktiviteter til varetagelse af tegneserieskabernes interesser har foreningen gennem årene stået som arrangør af 5 branchekonventer på Gammel Dok, Søpavillonen, Nationalmuseet og Schäffergården, herunder uddelingen af “Det danske Tegneseriekonvents Pris”, samt diverse selskabelige arrangementer.

Vi arrangerer desuden kurser i Manga Studio, fyraftensmøder og andre medlemsrettede aktiviteter, ligesom vi er til stede med stand på festivaler, hvor medlemmerne indbydes til at være med og sælge og signere deres værker.

 

Foreningens arbejde 2016/17

I 2016/17 har foreningen arbejdet med følgende: Udarbejdelse af statistik og høringssvar vedr. den fremtidige biblioteksafgift til e-bøger, den fremtidige fordeling af COPYDAN-midler til tegnerne, etableringen og uddelingen af Claus Deleuran Prisen, sponsorering af Karen Blixen Prisen til tegneserier, sponsorering af festivalerne Copenhagen Comics og Art Bubble festivalerne samt tilstedeværelse med stand på samme, invitation af udenlandske agenter til møde i Danmark med danske tegneserieskabere og udlandsfremstød i Tyskland på Comic-Salon München og fyraftensmøder om kontrakter og e-bogsportaler.

Foreningens arbejde 2018/19

I 2016/17 har foreningen arbejdet med følgende: Høringssvar til Kulturministeriet vedr. et udkast til en ændring af ophavsretsloven (EU’s Marrakesh-direktiv), opbakning til Den europæiske forlæggerforenings (FEP) underskriftsindsamling vedr. EU og de kollektive licens-systemer, høringssvar vedr. Europa-Parlamentets position til direktivforslaget om ophavsret på det digitale indre marked (om læremidler), tegneseriekonvent 31. august i Vartov, forberedelse af 2-dages workshop med Yoann i 2019, indstilling til Gantriisprisen, deltagelse i Dansk Kunstnerråds landsdækkende annoncekampagne i december, udsendelse af skattepolitisk vejledning, deltagelse i månedlige Visda-møder, fefordeling af Visdas kollektive midler fra skoler og uddannelsesinstitutioner, uddeling af Claus Deleuran-prisen for 4. år i træk, i 2019 på Copenhagen Comics, eksportfremstød på udenlandske messer: Brabrant Stripspektakel (2018), Comic-Salon Erlangen (2018) og tegneseriefestivalen i München (2019), støtte til tegneseriefestivalerne Copenhagen Comics og Art Bubble i 2019, herunder tilstedeværelse med foreningsstand.

 

Bestyrelsen

Valgt på seneste generalforsamling februar 2019:

Sussi Bech (formand)
Ingo Milton (kasserer/Visda-repræsentant)
Tatiana Goldberg
Frank Madsen
Freddy Milton
Henrik Rehr
Thomas Schrøder

Martin Flink (suppleant)