Seriefonden

“Danske Tegneserieskaberes Fond” var oprettet af foreningen Danske Tegneserieskabere og havde til formål at støtte danske tegneserieskaberes arbejde økonomisk.

Danske Tegneserieskabere har primo 2013 set sig nødsaget till at lukke Seriefonden.
Grunden er at vi ikke fremover vil modtage ‘kollektive midler’ fra CopyDan.

Her er en mere detaljeret beskrivelse af baggrunden for denne beslutning:

Lad os først lige repetere:

De penge, som Danske Tegneserieskabere med stigende beløb gennem årene har modtaget fra CopyDan Billedkunst, kommer fra de aftale licenser, som CopyDan Billedkunst med stor dygtighed har fået forhandlet igennem med landets mange skoler og uddannelses institutioner.
Disse ‘aftale licenser’ oppebringer bl.a. et årligt vederlag for kopiering (analog og digital) af billedværker, hvor ophavsmanden ikke er blevet registreret ved kopieringen.
Disse beløb kan CopyDan Billedkunst i sagens natur ikke udbetale til de enkelte ophavsretshavere, da man ikke kender dem.
De omtales som kollektive midler, eller uanbringelige midler.

Det er vores %-del af disse midler, som vores forening hvert år har fået overført, så vi kunne bruge dem til gavn og fremme for vores branche og dens udøvere (altså ikke kun vores medlemmer).
—–
Sagen er nu den, at EU kommissionen har fremsat et nyt direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Dette direktiv har allerede været til høring i medlemslandene, og da der ikke skønnes at være nogen indvendinger imod det fra EU politikernes side, vil det sikkert blive vedtaget i Europa Parlamentet i løbet af 2013 og implementeret fra og med 2014.

Dette direktiv sætter regler for hvordan forvaltnings centre som CopyDan Billedkunst skal fungere.
Desværre omtaler direktivet slet ikke ‘aftale licens’ modellen, eller begrebet ‘kollektive midler’.
I stedet stiller det krav om, at alle vederlag SKAL udbetales individuelt til den enkelte ophavsretshaver.
Og det vil altså sige i forhold til et dokumenteret (eller skønnet) brug af den enkelte ophavsretshavers materiale.

Da vores (og alle de andre foreninger samlet under ‘BilledKunst’) IKKE hver især kan fungere som selvstændige, små forvaltningscentre, bliver det i fremtiden CopyDan, der skal stå for udbetalingen og fordelingen af de kollektive midler.

Altså slut med penge til Danske Tegneserieskabere fra CopyDan.

PS.
Det er altså ikke sådan, at vores branche fremover MISTER disse penge, forskellen er blot, at det i fremtiden bliver CopyDan Billedkunst, der hvert år fordeler beløbet til udøvere i vores branche i forhold til i hvilken grad deres værker er blevet kopieret i det forløbne år.

OBS:
Foreningen gør opmærksom på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk og mulighederne for at søge støtte fra Kunstrådet og Kunstfonden.

 

Modtagere 2012

Følgende har fået tildelt 20.000 kr.:
Nuka K. Godtfredsen, “Hvalfangere”
Adam O., “Oskar & Elliott”
Gitte Tang Jensen/Maia Fjordmand, “Rebound”
Lawrence Marvit, “Urbans Myths”

Følgende har fået tildelt 8.000 kr.:
Benny Vigan Madsen, “Han, hun & Adolph”
Niels Søndergaard, “Han, hun & Adolph”
Jan Kjær, “Det vilde væddeløb”
Mikkel Ørsted Sauzet, “Den nye verden”
Jan Solheim, “Infection”
Anders Brønserud, “Citizen Otto”
Hans Chr. Vang, “Ichabod”
Ditte Marie Eriksen, “De blinde ord”
Anna Degnbol, “Da vi var stille”
Thomas Mikkelsen, “Rokoko Ronin”
Teddy Kristiansen, “Requiem”
Rasmus Svarre Hansen, “Kensington”
Lars Horneman, “Bivirkninger”
Freddy Milton, “Dæmonen fra Dysterdyb”
René Birkholm, “Tester”

Modtagere 2011

Følgende har fået tildelt 25.000 kr.:
Lars Jacobsen, støtte til Art-Bubble Festival
Rikke Villadsen, “Ind fra Havet”

Følgende har fået tildelt 12.500 kr.:
Lasse Mulvad: “Hverdagsdrømme”
Niels Roland: “Verdens Undergang”
Peter Kielland: “Hr. Gris”
Pedro Lopez: “En By ved Navn Pale Horse”
Jacob Rask Nielsen: “Kongen af Verden”
Palle Schmidt: “Stiletto”
Torben Christensen: “Poetry Slam”
Søren Mosdal: “Erik den Røde”
Dan Knudsen: “Flush Royale 2”
Teddy H Kristiansen: “Café Europa”

Modtagere 2010

Følgende har fået tildelt 21.000 kr.:
Niels Roland (“Verdens Undergang!”)
Cav Bøgelund/Benni Bødker (“Meschugge”)

Følgende har fået tildelt 15.000 kr.:
Lars Jakobsen (“Den falske mumie”)
Jan Kjær (“Rebel”)

Følgende har fået tildelt 13.000 kr.:
Komiks.dk (Komiks.dk)

Følgende har fået tildelt 10.000 kr.:
Christoffer Zieler (“Stejl Fart”)
Freddy Milton (“Romerne kommer!, bind 1: Dannevirke”)
Anders Brønserud (“Otto Obscura”)
Dan R. Knudsen (“Flush Royale”)
Jan Solheim (“Omvej”)
Anders Walter (“Det stille angreb”)
Poul Arne Kring (“Weneetryhl”)
Lars Horneman (“Blinde vinkler”)

Modtagere 2009

Følgende har fået tildelt kr. 21.000
Peter Snejbjerg
Rasmus Bregnhøi
Ole Comoll
Søren Mosdal
Mette Ehlers
Peter Kielland
Johan F. Krarup
Henrik Rehr
Jan Solheim
Palle Schmidt
Mårdøn Smet
Lars Horneman

Følgende har fået tildelt kr. 16.000
Thomas Thorhauge

Følgende har fået tildelt kr. 11.000
Ina Kjølby Korneliussen
Signe Parkins Benjaminsen
Morten Voigt
Michael Vettendorff
Frank Madsen
Thierry Capezzone
Christian Højgaard