GF 2023: Referat af generalforsamlingen

Bestyrelsen.

Danske Tegneserieskabere afholdt ordinær generalforsamling i foreningen onsdag den 15. marts 2023 i Comicgarden Galleri & Cafés foredragslokaler på 1. sal.

1. Valg af ordryrer og referent: Ingo Milton blev valgt til ordstyrer. Sussi Bech og Ingo Milton blev valgt til referenter.

2. Formandens beretning: Sussi Bech afgav beretning om Danske Tegneserieskaberes aktiviteter i 2022.

3. Biblioteksafgift: I 2017 blev det politisk besluttet at lade nogen af bibliotekspengene overgå til e-bøger. Det skulle foregå ved en stigning fra 2% til 8% i 2021 for i 2022 at overgå til en fordeling mellem e-bøger og analoge bøger i samme fohold som antallet af udlån på de to typer. Men 2022 blev et corona-år, hvor forbruget af e-bøger var steget til 3 gange af det normale. Sammen med andre interessenter gjorde vi opmærksom på dette, og resultatet blev, at man enedes om at forlænge overgangsordningen med en stigning af den digitale andel til 10,5% i 2022 og 13,8% i 2023 (hvilket svarer til det faktiske udlån under normale tider). I 2024 formoder man så, at den faktiske fordeling har fundet et mere normalt leje, som så kan bruges til en opdeling i en digital og en analog pulje.

4. Check din titelliste: Morten Dürr har gjort os opmærksom på, at der ind i mellem er fejl i biblioteksafgiftens titelliste, når det gælder sidetal for billedbøger og tegneserier i EPUB3 fixed format. Især hvis disse digitalt er udgivet som hele opslag i stedet for enkeltsider, er det opførte sidetal ofte kun det halve af den trykte bog, selv om det fremgår af reglerne, at sådanne bøgers sidetal skal opgøres som den trykte udgaves. Så check sideantallet på dine e-tegneserier/e-billedbøger i din titelliste. Hvis der kun er halvt sidetal, kan du klage til Slots- og Kulturstyrelsen. Frank kunne berette at en grundig gennemgang af listen for år tilbage resulterede i en pæn stor efterbetaling.

5. Lovforslaget om moms på kunstnerisk arbejde: Den tidligere mindretals regerings lovforslag fra 2022 om tvungen moms på kunstnerisk arbejde, blev undervejs modificeret således, at forfatter- og anden kunstnerisk virksom hed ikke skulle momspålægges, med mindre der var tale om fuld og hel overdragelse af licens. Det kom mest til at handle om patenter o.lign.
Det forslag blev nedstemt, men nu har vi en flertalsregering, og vi forventer, at forslaget bliver genfremsat i en eller anden form i denne regeringsperiode. Vi vil være opmærksom på om tvungen
moms på kunstnerisk arbejde igen dukker op.
For en del af vores medlemmer, er det ikke noget problem, da de har været momsregistreret i mange år, og ser en fordel i, at man kan fratrække købsmoms 100% i ens indtægt. Men som Tatiana påpegede, er vi ikke ens. Hvis man sælger unikakunst til private, kan kunderne ikke forstå, hvorfor de pludselig skal betale moms. Her må en i forvejen trængt kunstner vælge at betale momsen selv, for overhovedet at sælge noget. Samme bekymring har de foreninger, vi plejer at samarbejde med Dansk Forfatterforening (foredrags virksomhed), Illustratorerne, og Tegnerforbundet 1919.

6. Rapport fra Festival BD Angoulême: Igen i år var Danske Tegneserieskabere tilstede med egen stand i Angoulême-festivalens rettighedspavillion. Inden festivalen havde Frank produceret et 60 siders foreign rights katalog, der blev trykt i 150 eksemplarer og taget med i kufferterne til Angoulême. Kataloget ligger desuden digitalt på vores foreign rights portal www.dtsk.dk, som Frank også opdaterede med nyt materiale om alle titlerne i kataloget. Kataloget præsenterer i år 56 tegneserieskabere med over 80 serier og i alt 177 bind. Inden afrejsen kunne Henrik Rehr melde, at han lige havde skrevet kontrakt med et forlag i Egypten, der havde set hans tegneserie på portalen.
En tremands delegation bestående af Frank Madsen, Thomas Schrøder og Tatiana Goldberg bemandede i fire dage foreningens stand fra 10 til 19 og holdt 34 møder med forlag, agenter og filmselskaber fra 13 lande. Efter corona var festivalen nu igen helt oppe at køre, og vi oplevede stor interesse for at tale med os.
Inden afrejsen til Angoulême var Frank i Kulturen på P1 for at fortælle om festivalen og gøre reklame for foreningens foreign rights arbejde.

7. Workshop med Jim Mahfood under Art Bubble: I forbindelse med Art Bubble afholdt Danske Tegneserieskabere fredag den 16. september en workshop med den amerikanske tegner Jim Mahfood. Det skete på Godsbanen vogn 2 i Aarhus, og tovholder for projektet var Angelica. Invitationen blev også sendt ud til medlemmerne af vore søsterorganisationer i VISDA. Jim Mahfood udfordrede deltagerne til at tegne og rentegne med tusch i ét hug uden skitser og rettelser. Karakterdesign blev fornyet ved, at man først fastlagde figurens silhuet, og derefter forskellige versioner af hvad, der dannede den silhuet.

8. Ny DTS-repræsentant i TAW Advisory Board: The Animation Workshops “Graphic storytelling”-uddannelse i Viborg satte i 2022 et nyt hold til deres uddannelsesudvalg (Advisory board), hvor Ingo hidtil havde været Danske Tegneserieskaberes repræsentant. Ny repræsentant for de professionelle tegneserieskabere blev Martin Flink. Martin har gennem mange år undervist på Serieskolen i Malmö, og han ser frem til at benytte erfaringer herfra i uddannelsesudvalget.

9. Regnskab 2022: Ingo Milton gennemgik regnskaber for foreningen og foreningens VISDA-konto for 2022. Begge blev godkendt.

10. Budgetforslag 2023: Ingo Milton gennemgik budgetforslaget for 2023, som blev godkendt.

11. Forslag fra medlemmerne: Der var ikke indkommet nogen forslag.

12. Valg til bestyrelsen: Frank Madsen, Tatiana Goldberg, Thomas Schrøder og Angelica Inigo var på valg, og blev alle genvalgt. Bestyrelsen består herefter af:

Sussi Bech (formand)
Ingo Milton
Frank Bruun Madsen
Tatiana Goldberg
Thomas Schrøder
Angelica Inigo
Freddy Milton
Martin Flink (suppleant)
Karsten Mungo Madsen (suppleant)