Danske Tegneserieskaberes Fond

Danske Tegneserieskabere har beslutttet at uddele af de opsparede kulturelle midler, vi har modtaget gennem VISDA. Derfor opretter vi nu Danske Tegneserieskaberes Fond, hvor danske serieskabere i 2021 og 2022 kan søge om arbejdslegater.

Midlerne kommer fra de kollektive licensmidler, som VISDA indsamler primært fra danske undervisningsinstitutioner som vederlag for brug af tegneserier i undervisningen.

Hvem kan søge?

  • Alle tegneserieskabere født i Danmark eller bosat i Danmark, som bliver udgivet på dansk, kan søge arbejdslegater til egne tegneserieprojekter.
  • Der gives kun arbejdslegater til forfattere, tegnere og farvelæggere, der søger støtte til at fuldføre arbejdet med egne tegneserieprojekter. Der kan ikke søges støtte til oversættelser, trykning, forlagsvirksomhed eller anskaffelse af udstyr.

Hvordan søger man?

Ansøgningsmaterialet e-mailes til messe@dansketegneserieskabere.dk

Det skal indeholde:

  • En motiveret ansøgning og projekt beskrivelse (premis/pitch/synopsis og evt. skitser eller forarbejder, hvis de eksisterer … ellers eksempler fra tidligere udgivelser, som angiver stil og tilgang (max. 12 Mb).
  • CV
  • Værkliste (evt. titelliste fra sidste udbetaling af bibliotekpenge).
  • Navn, adresse og tlf.

Der skal ikke ansøges om et bestemt beløb. Legatudvalget vil på basis af såvel indkomne midler som indkomne kvalificerede ansøgninger fastsætte arbejdslegaternes størrelse.

Ansøgningsfrist 1. september 2021.

Svar og legater udsendes 15.-21. september 2021.

Legatudvalget

Legatudvalget udskiftes hvert år, og består af fire professionelle tegneserieskabere.

På foreningens generalforsamling 28. april blev følgende medlemmer valgt for 2021:

Ingo Milton
Angelica Inigo
Stine Spedsbjerg
Karoline Stjernfelt