Danske Tegneserieskaberes Fond 2021-2022

Danske Tegneserieskabere besluttede i 2021 at uddele af de opsparede kulturelle midler, vi har modtaget gennem VISDA. Til det formål oprettede vi Danske Tegneserieskaberes Fond, hvor danske serieskabere i 2021 og 2022 kunne søge om arbejdslegater.

Midlerne kommer fra de kollektive licensmidler, som VISDA indsamler på vegne af rettighedshaverne – i denne sammenhæng danske tegneserieskabere. De er vederlag for brug af publicerede tegneserier på danske undervisningsinstitutioner og uddeles derfor blandt offentliggjorte serieskabere, hvis værker kan have bidraget til dette brug.

De uddelte midler i 2021 og 2022 fremgår af vores gennemsigtighedsrapporter til VISDA, som ligger offentligt tilgængelige her:

http://dansketegneserieskabere.dk/site/blog/gennemsigtighedsrapport-for-2022/
http://dansketegneserieskabere.dk/site/blog/gennemsigtighedsrapport-for-2021/

I 2021 modtog 45 ansøgere 824.000 kr, i 2022 modtog 50 ansøgere 865.808 kr. Herefter er fonden nedlagt.

Hvem kunne søge?

  • Tegneserieskabere født i Danmark eller bosat i Danmark, hvis tegneserier bliver udgivet på dansk, kunne søge arbejdslegater til at fuldføre egne, konkrete tegneserieprojekter.
  • Der kunne ikke søges støtte til generelt kunstnerisk virke, oversættelser, trykning, forlagsvirksomhed eller anskaffelse af udstyr.
  • Det var en betingelse for at søge, at ansøgeren havde fået udgivet mindst een selvstændig, dansk tegneserietitel på et forlag med en uafhængig redaktion.
Et legatudvalg bestående af fem professionelle tegneserieskabere vurderede ansøgningerne og traf afgørelse om bevilling af arbejdslegater. Legatudvalget udskiftedes årligt, og bestod af 4-5 professionelle tegneserieskabere, der valgtes på generalforsamlingen.