Danske Tegneserieskaberes Fond

Danske Tegneserieskabere har besluttet at uddele af de opsparede kulturelle midler, vi har modtaget gennem VISDA. Derfor har vi oprettet Danske Tegneserieskaberes Fond, hvor danske serieskabere i 2021 og 2022 kan søge om arbejdslegater.

Midlerne kommer fra de kollektive licensmidler, som VISDA indsamler på vegne af rettighedshaverne – i denne sammenhæng danske tegneserieskabere. De er vederlag for brug af publicerede tegneserier på danske undervisningsinstitutioner og uddeles derfor blandt offentliggjorte serieskabere, hvis værker kan have bidraget til dette brug.

Hvem kan søge?

  • Tegneserieskabere født i Danmark eller bosat i Danmark, hvis tegneserier bliver udgivet på dansk, kan søge arbejdslegater til at fuldføre egne, konkrete tegneserieprojekter.
  • Der kan ikke søges støtte til generelt kunstnerisk virke, oversættelser, trykning, forlagsvirksomhed eller anskaffelse af udstyr.
  • Det er en betingelse for at søge, at ansøgeren har fået udgivet mindst een selvstændig, dansk tegneserietitel på et forlag med en uafhængig redaktion.
Et legatudvalg bestående af fem professionelle tegneserieskabere vil vurdere ansøgningerne og træffe afgørelse om bevilling af arbejdslegater. Udvalget kigger efter projekter som er velbeskrevne, så det giver et solidt grundlag for vurdering. Ansøgerens værkliste kan også indgå i denne bedømmelse.
Ved bevilling af arbejdslegater vil der blive taget hensyn til, hvorvidt ansøgeren tidligere har modtaget et legat. Kvalificerede ansøgere, der ikke før har modtaget et legat, kan blive prioriteret over tidligere legatmodtagere.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningsmaterialet e-mailes til messe@dansketegneserieskabere.dk

Det skal indeholde:

  • En motiveret ansøgning og projektbeskrivelse. Som minimum synopsis, evt. suppleret med uddrag af (billed-) manus, og/eller skitser/færdige sider. Vedhæftede billedfiler, tekster og PDF må max. fylde 12 Mb.
  • CV
  • Værkliste (evt. titelliste fra sidste udbetaling af bibliotekpenge).
  • Navn, adresse og tlf.

Der skal ikke ansøges om et bestemt beløb. Legatudvalget vil på basis af såvel indkomne midler som indkomne kvalificerede ansøgninger fastsætte arbejdslegaternes størrelse.

Ansøgningsfrist 1. september 2022.

Svar og legater udsendes 15.-21. september 2022.

Legatudvalget

Legatudvalget udskiftes hvert år, og består af fem professionelle tegneserieskabere.

På foreningens generalforsamling 9. marts blev følgende medlemmer valgt for 2022:

Morten Dürr
Tatiana Goldberg
Lars Jakobsen
Silja Lin
Palle Schmidt