Bliv medlem af Danske Tegneserieskabere

tegneserie-hvervefolder-danske-tegneserieskabere
Klik og læs vores hvervefolder (eksternt link til ISSUU).

Du kan blive Prof eller Semiprof medlem af Danske Tegneserieskabere:

Prof-medlem kan du blive, hvis du

1. har medvirket professionelt som forfatter, tegner, rentegner eller farvelægger på mindst ét udgivet tegneserieværk eller på en offentliggjort tegneseriestribe på fast honorar

2. og/eller hvis man er berettiget til bibliotekspenge for en tegneserie.

Semiprof-medlem kan du blive, hvis du

1. har taget en afsluttet uddannelse på en anerkendt tegneserieskole (Malmø, Viborg o.l.),

2. bliver anbefalet af to Prof-medlemmer,

3. eller indsender og får godkendt en færdiggjort tegneserie på ikke under 12 A4-sider.

Semiprof medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamligen og kan ikke fremsætte anmodning om ekstraordinær generalforsamling.

Sådan ansøger du:

Send en e-mail med din ansøgning til foreningens kasserer Ingo Milton. Er du ikke kendt i branchen i forvejen, så fortæl os om din produktion, så vi kan vurdere din ansøgning. Ansøgningen bør indeholde:

  • Fulde navn, postadresse, telefon, e-mailadresse, hjemmesideadresse osv.
  • En kronologisk oversigt over de tegneserier, du har skrevet/tegnet/rentegnet eller farvelagt, med angivelse af titel, sidetal, forlag og udgivelsesår.
  • Eventuelle tegneseriestriber som du laver under en fast publiceringsaftale med et dagblad, et ugeblad eller et magasin, med angivelse af seriens titel, dato for første publicering, hyppighed (dagstribe, ugestribe, månedsstribe) og navnene på de medier, striben bringes i.
  • Dit forfatternummer (hvis du har et sådant) i bibliotekernes titeldatabase.
  • Hvis du søger Semiprof medlemsskab: Tegneserieskolen du har afsluttet, og/eller link til arbejdsprøver.

Når vi har godkendt din ansøgning, indbetaler du første års kontingent kr. 300,00 (semiprof kr. 200,00) på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr 0003 570 711, alternativt via MobilePay til 2744 9609.

Herefter er medlemsskabet gyldigt.