Interesseorganisationen for tegneserieskabere i Danmark

Danske Tegneserieskabere er interesseorganisationen for forfattere, tegnere og farvelæggere, der arbejder professionelt med tegneserier i Danmark. Foreningen har siden 1989 varetaget de professionelle tegneserieskaberes faglige interesser:

  • Internt ved at styrke efteruddannelse, vidensdeling, produktudvikling, salgstræning, målgruppetænkning mv.
  • Eksternt overfor regering, folketing, ministerier, uddannelsesinstitutioner (The Animation Workshop) og beslægtede kulturorganisationer, i forbindelse med fordeling af pujlemidler fra Copydan og retningslinierne for biblioteksafgifter.
  • I offentligheden ved at skabe forståelse for branchens vilkår og for generelt at udbrede kendskabet til og efterspørgslen efter tegneserier.

Bliv medlem