Interesseorganisationen for tegneserieskabere

Danske Tegneserieskabere er interesseorganisationen for forfattere, tegnere og farvelæggere, der arbejder professionelt med tegneserier i Danmark. Foreningen har siden 1989 varetaget de professionelle tegneserieskaberes faglige interesser:

  • Internt ved at styrke efteruddannelse, vidensdeling, produktudvikling, salgstræning, målgruppetænkning mv.
  • Eksternt overfor regering, folketing, ministerier og beslægtede kulturorganisationer, i forbindelse med fordeling af pujlemidler fra Copydan og retningslinierne for biblioteksafgifter.
  • I offentligheden ved at skabe forståelse for branchens vilkår og for generelt at udbrede kendskabet til og efterspørgslen efter tegneserier.

Bliv medlem

Klik her for at læse mere om Danske Tegneserieskabere.
Klik her for at melde dig ind.

April 2018: Seminar hos VISDA om “Fastholdelse af ophavsrettigheder hos ophavsmændene”.VISDA-Danske-Tegneserieskabere-tegneserier

November 2017: Danske Tegneserieskaberes stand på tegneseriefestivalen Art-Bubble i Rundetårn.
Fra Danske Tegneserieskaberes stand på tegneseriefestivalen Art-Bubble november 2017, hvor medlemmerne solgte deres værker.

Januar 2017: Danske Tegneserieskaberes fyraftensmøde med fokus på forlagskontrakter og aftaler med bogportaler.
Tegneserier: Fyraftensmøde om kontrakter og e-bogsportaler