Danske Tegneserieskabere er interesseorganisationen for forfattere, tegnere og farvelæggere, der arbejder professionelt med tegneserier i Danmark. Foreningen blev stiftet 15. november 1989 og har siden varetaget medlemmernes faglige interesser på forskellige fronter:

 

Internt ved at styrke efteruddannelse, vidensdeling, produktudvikling, salgstræning, målgruppetænkning mv.

Eksternt overfor regering, folketing, ministerier og beslægtede kulturorganisationer, i forbindelse med fordeling
af pujlemidler fra Copydan og retningslinierne for biblioteksafgifter.

I offentligheden ved at skabe forståelse for branchens vilkår og for generelt at udbrede kendskabet til og efterspørgslen efter tegneserier.

 

Klik her for at læse mere om Danske Tegneserieskabere.
Klik her for at melde dig ind.

 

Seminar hos VISDA om “Fastholdelse af ophavsrettigheder hos ophavsmændene”. April 2018.VISDA-Danske-Tegneserieskabere-tegneserier

Fra Danske Tegneserieskaberes stand på tegneseriefestivalen Art-Bubble november 2017.
Fra Danske Tegneserieskaberes stand på tegneseriefestivalen Art-Bubble november 2017, hvor medlemmerne solgte deres værker.

Fra Danske Tegneserieskaberes fyraftensmøde januar 2017 med fokus på forlagskontrakter og aftaler med bogportaler.
Tegneserier: Fyraftensmøde om kontrakter og e-bogsportaler