Velkommen til Danske Tegneserieskabere

Foreningen ‘Danske Tegneserieskabere’ blev stiftet 15. november 1989 i København.

Vores formål er at være interesseorganisation for tegneserieskabere.
Foreningen varetager medlemmernes interesser på forskellige fronter.
Internt ved at styrke efteruddannelse, vidensdeling, produktudvikling, salgstræning, målgruppetænkning mv.
Eksternt overfor regering, folketing, ministerier og beslægtede kulturorganisationer, i forbindelse med fordeling
af pujlemidler fra Copydan og retningslinierne for biblioteksafgifter.
I offentligheden ved at skabe forståelse for branchens vilkår og for generelt at udbrede kendskabet til og efterspørgslen efter tegneserier.