388 danske kunstnere, forfattere og samfundsdebattører i fælles protest mod koranloven: »Et øksehug i ytringsfriheden«

UTILBØRLIGHEDENS PULTERKAMMER Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har bedt over 100 trossamfund fremsende høringssvar vedr. den nye lov om utilbørlig behandling af religiøse genstande.
UTILBØRLIGHEDENS PULTERKAMMER Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har bedt over 100 trossamfund fremsende høringssvar vedr. den nye lov om utilbørlig behandling af religiøse genstande. Tegning: Sussi Bech.

I et par uger har underskriftindsamlingen cirkuleret i kunstnerkredse, og Danske Tegneserieskaberes formand, Sussi Bech, har været meget aktiv for at overtale både egne medlemmer og andre kunstnerorganisationer til at underskrive erklæringen, der torsdag den 21. september blev offentliggjort i Berlingske med foreløbig 388 underskrifter fra danske kunstnere, forfattere og samfundsdebattører — heraf en tiendedel tegneserieskabere.

Erklæringen er en protest mod regeringens forslag om at kriminalisere »utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund«.

Du kan tilslutte dig erklæringen ved at skrive dette i en mail til utilboerlig@gmail.com og anføre dit fulde navn og din titel i emnefeltet.

Erklæringen:

Med denne erklæring udtrykker vi modstand mod regeringens forslag om at kriminalisere »utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund«.

Kunsten er i sin essens fri. Den kan altså også være formålsløs, forhånende og hensynsløs. Kunsten er ikke kun grim og opbyggelig – den er også smuk og destruktiv.

Politiske ytringer kan gøre op med autoriteters magtmisbrug og give en stemme til de dræbte, de torturerede og de diskriminerede.

Både kunstneriske og politiske handlinger bidrager til den offentlige debat ved at udfordre og provokere. De giver debatten luft og løfter vores demokratiske samfund. Censureres kunstneriske og politiske handlinger, stækkes den frie meningsudveksling, der foregår og også udbredes gennem presse og medier.

Derfor er regeringens forslag ikke kun et angreb mod kunsten, de politiske ytringer og den frie presse, men et angreb mod vores frie, demokratiske samfund.

Forslaget er IKKE en kirurgisk præcis nålestiksoperation. Forbuddet er et øksehug i ytringsfriheden. Fordi:

 • Forslaget handler ikke kun om afbrænding.
 • Forbuddet vil gælde AL utilbørlig behandling af religiøse genstande, altså en umoralsk behandling.
 • Forslaget er ikke møntet på gentagne »forhånelser foran ambassader og moskeer«, mv.
 • Forbuddet vil omfatte hele det offentlige rum og også transmission til en videre kreds med internet, film, SoMe, mv.
 • Forslaget gælder ikke kun hellige skrifter eller bare Koranen.
 • Forbuddet gælder ALLE væsentlige religiøse symboler for ALLE trossamfund også de ikke registrerede.
 • Forslaget gælder ikke bare for de særligt originale og velsignede symboler.
 • Forbuddet vil omfatte vellignende kopier og rekvisitter, der kan forveksles med originalerne.
 • Forslaget omfatter ikke kun nye handlinger.
 • Forbuddet vil også gælde, hvis man genudsender transmission af utilbørlige handlinger.
 • Forslaget omfatter ikke kun gentagne »provokationer«.
 • Forbuddet omfatter alle handlinger i kunstnerisk eller politisk øjemed.
 • Forslaget beder ikke politiet anholde lovovertræderne, når forbrydelsen er sket.
 • Forbuddet pålægger politiet at tage foranstaltninger til også at stoppe de hændelser, som er på vej. De skal hindre dem. Censurere dem – i mulig strid med Grundlovens § 77, der siger, at »Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.«

3. juli 2023 udtalte ligestillingsordfører Trine Bramsen:

»I 2017 stemte vi imod, at det skulle lovliggøres at brænde andres hellige skrifter af, og vi kan stadig ikke se, hvorfor det skal være fuldt lovligt at brænde andres hellige skrifter af. Vi kan ikke se, hvad det bidrager til i den offentlige debat,« sagde Trine Bramsen.

Denne udtalelse blev fulgt af en længere politisk debat over sommeren, hvor regeringen tilkendegav, at man ønskede at sætte ind over for forhånende handlinger, der skader danskernes sikkerhed både ude i verden og herhjemme.

25. juli indledte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen en canossagang, hvor han over for Irans, Pakistans, Saudi-Arabiens og en række andre muslimske landes udenrigsministre personligt ringede rundt og fordømte afbrændingerne med løfte om snarlig handling.

I en pressemeddelelse 30. juli 2023 meddelte regeringen, at »Ytringsfriheden er en af de vigtigste værdier i det danske samfund. Sådan skal det efter vores opfattelse være i et åbent demokratisk samfund, og der må aldrig være tvivl om, at ytringsfriheden skal have vide rammer i Danmark.«

I pressemeddelelsen tog regeringen klart afstand fra og fordømte koranafbrændingerne som værende dybt krænkende og hensynsløse handlinger fra nogle få personer, som ikke repræsenterer ikke de værdier, som det danske samfund bygger på. Regeringen varslede, at man derfor ville se på mulighederne for i særlige situationer at gribe ind over for forhånelser af for eksempel andre lande, kulturer og religioner, som kan have væsentlige negative konsekvenser for Danmark, herunder ikke mindst sikkerhedsmæssige.

Den følgende mandag mødtes 57 udenrigsministre fra Organisationen af Islamiske Lande (OIC), hvilket resulterede i en 34 punkts resolution omhandlende koranafbrændinger i Danmark og Sverige.

Regeringen varslede med et indgreb, som ikke blot af Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Peter Hummelgaard og Jan E. Jørgensen, men af samtlige repræsentanter fra regeringspartierne, blev omtalt som en nålestiksoperation – et redskab til at stoppe koranafbrændinger foran ambassader.

Forslaget har dog vist sig at være langt mere omfattende end antaget.

Forslaget har udløst massiv kritik og åben appel fra Norge, Sverige og Frankrig, om at Danmark ikke vedtager forbuddet.