Tillægsvederlag fra VISDA udbetalt til tegneserieskaberne i juni

Mange af vore medlemmer oplevede 24. juni at få udbetalt penge fra VISDA. En del af beløbet kom fra puljen med ikke-krediterede midler, og takket være en ihærdig arbejdsindsats fra bl.a. Danske Tegneserieskaberes repræsentant i VISDA var beløbene til tegneserieskaberne større end tidligere år.

Hvad er tillægsvederlag?
Det er ikke altid muligt for VISDA at modtage 100% dækkende data, f.eks. på grund af manglende kreditering, når organisationen får indberetninger fra institutioner, der kopierer og anvender tegninger og illustrationer. Derfor havner nogle af pengene i en fælles pulje, der så vidt muligt skal udbetales til de individuelle rettighedshavere, hvis tegninger og illustrationer kan tænkes at være blevet kopieret og anvendt. Denne fordelingen foretager VISDA på baggrund af statistisk data fra beslægtede områder, dels på baggrund af et pointsystem.

Tegnere, illustratorer og grafikere blev i foråret opfordret til at ansøge om andel i de ikke-krediterede midler (tillægsvederlag) ved at indtaste deres data senest 31. marts.

Næste udbetaling af tillægsvederlag sker juni 2023.

Tidligere artikler: