Danske Tegneserieskabere sender 10 tegneserieskabere til Comic-Salon Erlangen 2017

Internationaler Comic-Salon Erlangen er Tysklands største tegneseriefestival, og Danske Tegneserieskabere sender – ligesom i 2016 – en dansk delegation afsted.

 

Vi har besluttet at sponsorere eksponering af 10 serieskabere på festivalen 31. maj – 3. juni 2018, i form af rejselegater.
Midlerne hertil kommer fra puljemidler, Danske Tegneserieskabere har modtaget via arbejdet i Copydan i forløbne år.
Formålet er at give danske tegneserieskabere mulighed for personligt at præsentere deres serier for potentielle tyske udgivere.
Rejselegaterne inkluderer adgang til festivalen, plads i den danske stand, samt 4.500,- kr. hvilket forhåbentlig kan dække rejse- og hoteludgifter for een person.

 

Mere om festivalen

Internationaler Comic-Salon afholdes hvert andet år i universitetsbyen Erlangen, lidt nord for Nürnberg.
Arrangementet er foruden en publikumsmesse også et mødested for professionelle (forlagsfolk, redaktører, serieskabere etc.)
Som regel er næsten alle tysksprogede forlag fra Tyskland, Østrig og Schweiz repræsenteret.
Den traditionelle kongresbygning er under renovation i år, så hovedfestivalen afholdes i telte på Erlangen slotsplads og nærliggende torve i den indre by.
Der er også events og udstillinger spredt i byen (museer og gallerier deltager). Besøgstallet er ca. 20.000 i løbet af de fire dage.

Festivalen har en officiel hjemmeside.

 

Sådan udvælges deltagerne

Ansøgningsfristen var torsdag den 15. februar 2018 kl. 24:00, inden hvilken ansøgerne skulle indsende en motiveret ansøgning, sider fra de serier de ønsker at præsentere, personlige data samt en værkliste. Ansøgninger, der indeholdt eksempelsider er på tysk eller engelsk eller hvor hele værket kan læses på tysk/engelsk vil blive prioriteret. Et udvalg af tre personer fra det tyske tegneseriemarked vil foretage den endelige udvælgelse baseret på de indsendte ansøgninger. Alle ansøgere vil få svar ultimo februar.