GF 2023: Formandens beretning

På den netop gennemførte generalforsamling i Danske Tegneserieskabere opsummerede formanden, Sussi Bech, årets vigtigste aktiviteter i foreningen:

Momsloven

Den foreslåede ændring af momsloven, som ville føre til tvungen moms på kunstnerisk virksomhed, blev i juni 2022 forkastet i Folketinget af en række partier, der fremførte, at EU slet ikke forlanger, at vi skal indføre momspligt for kunstnerisk virksomhed. Det havde ministeren ellers sagt. Forslaget vil dog blive genfremsat i en eller anden form af den nye SVM-regering.

Lovforslag om gennemførelse af DSM-direktivet i høring

Den nye regering har efter forsinkelse p.gr.a. valget sendt det varslede lovforslag i høring med henblik på gennemførsel af DSM-direktivet og den såkaldte “kunstnerpakke”, der i forbindelse med den nye ophavsretslov skulle give kunstnerne bedre muligheder, f.eks. ved at begrænse forlagenes mulighed for at aflønne med engangsvederlag, mulighed for at kræve efterbetaling, bedre gennemsigtighed i forlagenes indtjening på ens værker og bedre mulighed for at tilbagekalde rettigheder til værker, forlagene ikke længere udnytter.

Danske Tegneserieskabere har tidligere udarbejdet høringssvar, og vi arbejder lige nu på vores høringssvar på det 116 sider lange lovforslag, som vi er ved at tygge os igennem med hjælp fra Samrådet for Ophavsret. Fristen er 11. april.

Mofibo

Omkring sidste generalforsamling havde et medlem en sag kørende med Mofibo, der kun betalte ophavsmændene 7 øre, hver gang deres brugere streamede en tegneserie, fordi Mofibo alene honorerer teksten, ikke billederne. Frank og det pågældende medlem havde et møde på Mofibos hovedkontor, men det stod hurtigt klart, at e-bøger betyder så lidt for Mofibo, at man ikke var parat til at ændre den algoritme, der udregner betalingen. Især ikke, da Mofibo Danmark kun er en mindre del af en transnational koncern, der anvender samme system. Så vi kan kun anbefale vore medlemmer ikke at have deres tegneserier som e-bøger på Mofibo. Efter mødet skrev vi til Dansk Forfatterforening og gjorde opmærksom på, at problematikken også er relevant for billedbøger, og vi orienterede bestyrelsesrepræsentanterne for de ni forlag, der sidder i forlæggerforeningens bestyrelse.

Rådgivning

Vi har haft et par sager, hvor vi har rådgivet medlemmer om genanvendelseshonorar ved udgivelse af tegnearbejder i anden sammenhæng.
I en af sagerne støttede vi medlemmets fortolkning af kontrakten og tilbød advokatbistand, hvis det skulle være nødvendigt. Det blev det dog ikke, men det understreger vigtigheden af, at man som tegner sørger for – som medlemmet havde – at få indføjet, at man har krav på ekstra honorar, hvis ens arbejde anvendes i andet regi end det, det oprindelige honorar skulle dække.

Danske Tegneserieskaberes Fond

Danske Tegneserieskaberes fond åbnede for ansøgninger i maj. Fonden uddeler de opsparede kulturelle midler, foreningen har modtaget gennem VISDA, i år 820.000 kr. Der indkom over 50 ansøgninger. I september modtog 44 danske serieskabere besked om, at de havde modtaget et arbejdslegat. Vi siger tak til legatudvalget, der i år bestod af Morten Dürr, Tatiana Goldberg, Palle Schmidt, Silja Lin Ilum Danielsen og Lars Jakobsen. Ingo Milton stod for sekretærarbejdet.
Med årets uddeling er det slut med fonden, der planmæssigt nedlægges efter at have uddelt knap to millioner i arbejdslegater til de danske tegneserieskabere.

Claus Deleuran Prisen

Claus Deleuran Prisen blev uddelt 8. december på Café Comicgarden i København (og streamet online).

Der blev uddelt priser for bedste danske tegneserie 2021 (Simon Petersen: Punk Life Crisis), bedste danske debut 2021 (Lina Rosé Saxtorph: Anepantla) og bedste danske tegneserieskaber 2021 (Lars Kramhøft). Tovholder for prisen var Ingo Milton sammen med Thomas Schrøder.

Foreign Rights

Igen i år var Danske Tegneserieskabere tilstede med egen stand i Angoulême-festivalens rettighedspavillion. Inden festivalen havde Frank produceret et 60 siders foreign rights katalog, der blev trykt i 150 eksemplarer og taget med i kufferterne til Angoulême. Kataloget ligger desuden digitalt på vores Danish Comics Foreign Rights portal, som Frank også opdaterede med nyt materiale om alle titlerne i kataloget. Kataloget præsenterer i år 56 tegneserieskabere med over 80 serier og i alt 177 bind. Inden afrejsen kunne Henrik Rehr melde, at han lige havde skrevet kontrakt med et forlag i Egypten, der havde set hans tegneserie på portalen.

En tremands delegation bestående af Frank Madsen, Thomas Schrøder og Tatiana Goldberg bemandede i fire dage foreningens stand fra 10 til 19 og holdt 34 møder med forlag, agenter og filmselskaber fra 13 lande. Efter corona var festivalen nu igen helt oppe at køre, og vi oplevede stor interesse for at tale med os. De første aftaler er allerede lukket.

Inden afrejsen til Angoulême var Frank i Kulturen på P1 for at fortælle om festivalen og gøre reklame for foreningens foreign rights arbejde.

Stande på tegneseriefestivaler i 2023

Danske Tegneserieskabere var til stede med egen stand på både Copenhagen Comics 28.-29. maj og på Art Bubble 17.-18. september. Her kunne medlemmerne efter ansøgning sidde med deres egne produkter. Tovholder for standene var Tatiana Goldberg (CC) og Bjørk Mathias Friis (AB).

Workshop med Jim Mahfood

I forbindelse med Art Bubble afholdt Danske Tegneserieskabere fredag den 16. september en workshop med den amerikanske tegner Jim Mahfood. Det skete på Godsbanen vogn 2 i Aarhus, og tovholder for projektet var Angelica. Invitationen blev også sendt ud til medlemmerne af vore søsterorganisationer i VISDA.

TCAF

Danske Tegneserieskabere sendte tre medlemmer til den canadiske tegneseriefestival TCAF i Toronto i juni. Det skete som led i en nordisk delegation, fordi de nordiske lande var gæstelande i 2022. Anne Mette Kærulf Lorentzen, Bjørk Mathias Friis og Tatiana Goldberg blev sendt af sted, sidstnævnte som tovholder for delegationen. Deltagerne skulle promovere deres egne tegneserier, og herudover havde Tatiana taget en stak af foreningens Foreign Rights kataloger med og tog turen rundt til de tilstedeværende forlag på vore alle medlemmernes vegne.

Samarbejde med de øvrige tegnerorganisationer

I oktober deltog vi i en arbejdsmiddag mellem bestyrelserne i de fire tegnergrupper, Tegnerne af 1919, Illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening, Danske Tegneserieskabere og Danske Bladtegnere, for at drøfte områder, hvor vi kunne samarbejde. Der er ikke kommet noget konkret ud af mødet endnu, men Angelica blev medlem af et udvalg, der skulle arbejde videre forskellige initiativer, bl.a. en info-kampagne om vores rettigheder som tegnere.

Annonce i Politiken

I oktober indrykkede Dansk Kunstnerråd, som vi er medlem af, en helsides annonce i Politiken med en “Tak til Danmarks kulturforbrugere!” og et valgkampbudskab om, at politikerne på Christiansborg ikke skal spare på kulturen, der bidrager aktivt til samfundsøkonomien. Danske Tegneserieskabere stod som afsender sammen med 25 andre kunstnerorganisationer.

Ny DTS-repræsentant i TAW Advisory Board

The Animation Workshops “Graphic storytelling”-uddannelse i Viborg satte i 2022 et nyt hold til deres uddannelsesudvalg (Advisory board), hvor Ingo hidtil havde været Danske Tegneserieskaberes repræsentant. Ny repræsentant for de professionelle tegneserieskabere blev Martin Flink.

VISDA

Arbejdet i Visda er i mange år blevet flittigt varetaget af Ingo, der siden sidste bestyrelsesmøde har fået følge af foreningens ny VISDA-suppleant, Tatiana, der afløser Freddy. Tak til dem alle tre for det store arbejde.

Tillægsvederlag fra VISDA

Mange af vore medlemmer oplevede 24. juni at få udbetalt penge fra VISDA. En del af beløbet kom fra puljen med ikke-krediterede midler, og takket være en ihærdig arbejdsindsats fra bl.a. Danske Tegneserieskaberes repræsentant i VISDA, Ingo Milton, var beløbene til tegneserieskaberne større end tidligere år. Også i 2023 kommer der en udbetaling, og det er vigtigt, at du går ind og ansøger senest 31. marts.

VISDA-møde om AI

Der bliver snakket meget om kunstig intelligens. Den første sag er allerede dukket op i USA, hvor en tegner er blevet nægtet ophavsret til billeder skabt med MidJourney. Andre frygter, at AI vil udkonkurrere illustratorerne.
VISDA afholder et formiddags-arrangement 8. maj på BLOX / Dansk Arkitektur Center for at diskutere og informere billedskabere om kunstig intelligens. Danske Tegneserieskabere sender 10 deltagere til mødet og bestyrelsen melder tilbage til medlemmerne om mødets konklusioner.