Danske Tegneserieskaberes Fond udbetaler 820.000 i arbejdslegater

Danske Tegneserieskaberes fond åbnede for ansøgninger i maj.

Midlerne kommer fra de kollektive licensmidler, som VISDA indsamler på vegne af rettighedshaverne – i denne sammenhæng danske tegneserieskabere. De er vederlag for brug af publicerede tegneserier på danske undervisningsinstitutioner og uddeles derfor blandt offentliggjorte serieskabere, hvis værker kan have bidraget til dette brug.

Fonden uddelte i år 820.000 kr.

Tegneserieskabere født i Danmark eller bosat i Danmark, hvis tegneserier bliver udgivet på dansk, kunne søge arbejdslegater til at fuldføre egne, konkrete tegneserieprojekter. Der kunne ikke søges støtte til generelt kunstnerisk virke, oversættelser, trykning, forlagsvirksomhed eller anskaffelse af udstyr ogdet var en betingelse for at søge, at ansøgeren har fået udgivet mindst een selvstændig, dansk tegneserietitel på et forlag med en uafhængig redaktion.

Der indkom over 50 ansøgninger inden ansøgningsfristen 1. september 2022. I slutningen af samme måned modtog 44 danske serieskabere besked om, at de havde modtaget et arbejdslegat.

Vi siger tak til legatdvalget, der i år bestod af Morten Dürr, Tatiana Goldberg, Palle Schmidt, Silja Lin Ilum Danielsen og Lars Jakobsen. Ingo Milton stod for sekretærarbejdet med at klargøre ansøgningerne, så udvalget let kunne se dem igennem online.

Med årets uddeling er det slut med fonden, der planmæssigt nedlægges efter at have uddelt knap to millioner i arbejdslegater til de danske tegneserieskabere.