Bliv medlem af Danske Tegneserieskabere

Foreningen optager medlemmer i to kategorier: ordinær og associeret.

Man kan blive optaget som ordinært medlem på tre måder:

 1. Hvis man får udbetalt bibliotekspenge for en tegneserie, man har været forfatter, tegner eller farvelægger på.
 2. Hvis man på fast honorar bidrager som forfatter, tegner eller farvelægger til en løbende tegneserie i dagblad/ ugeblad/ magasin.
 3. Hvis man gennem mindst et år har publiceret en tegneserie løbende på internettet, som de seneste 12 måneder har genereret direkte eller afledte indtægter (fra abonnementer, bannerannoncer, postkort, merchandise osv.) på minimum 20.000 kr.

Man kan blive optaget som associeret medlem på tre måder:

 1. Hvis man har taget en afsluttet uddannelse på en anerkendt tegneserieskole (Malmø, Viborg o.l.)
 2. Hvis man bliver anbefalet af to ordinære medlemmer.
 3. Hvis man kan fremvise et portfolio af offentliggjorte tegneserier på i alt 30 sider.

I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen den endelige afgørelse om medlemsskab.

Associerede medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamligen og kan ikke fremsætte anmodning om ekstraordinær generalforsamling.

Sådan ansøger du:

Send en e-mail med din ansøgning til foreningens kasserer Ingo Milton. Er du ikke kendt i branchen i forvejen, så fortæl os om din produktion, så vi kan vurdere din ansøgning. Ansøgningen bør indeholde:

 • Fulde navn, postadresse, telefon, e-mailadresse, hjemmesideadresse osv.
 • En kronologisk oversigt over de tegneserier, du har skrevet/tegnet/rentegnet eller farvelagt, med angivelse af titel, sidetal, forlag og udgivelsesår.
 • Eventuelle tegneseriestriber som du laver under en fast publiceringsaftale med et dagblad, et ugeblad eller et magasin, med angivelse af seriens titel, dato for første publicering, hyppighed (dagstribe, ugestribe, månedsstribe) og navnene på de medier, striben bringes i.
 • Hvis du laver webtegneserier: Regnskab for de seneste 12 måneders direkte eller afledte indtægter.
 • Dit forfatternummer (hvis du har et sådant) i bibliotekernes titeldatabase.
 • Hvis du søger associeret medlemsskab: Tegneserieskolen du har afsluttet, og/eller link til portfolio.

Når vi har godkendt din ansøgning, indbetaler du første års kontingent kr. 300,00 (associeret medlem kr. 200,00) på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr 0003 570 711, alternativt via MobilePay til 2744 9609.

Herefter er medlemsskabet gyldigt.