Lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed fik ikke flertal

Skatteminister Jeppe Bruus. Fotograf: Steen Brogaard.
Skatteminister Jeppe Bruus. Fotograf: Steen Brogaard.

Den 9. juni behandlede Folketinget lovforslaget om moms på visse kunstneriske ydelser. Det skete efter, at en uvildig advokatredegørelse bestilt af Skatteudvalget havde slået fast, at EU-retten ikke som hævdet af Skatteministeren tvinger Danmark til at opgive momsfritagelsen på kunstnerisk virksomhed i Danmark. Det var en EU-dom mod rumænske rettighedsforvaltere om momsfritagelse på bl.a. rettighedsvederlag, der fik Skatteministeriet til at fremsætte et lovforslag, der gjorde op med årtiers praksis på området, hvor Danmark indtil nu har haft en særstilling. Forslaget fik oprindelig opbakning fra regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Det Konservative Folkeparti, men efter advokatundersøgelsen trak de konservative deres støtte.

“De argumenter, regeringen har skubbet foran sig, holder ikke en meter,” udtalte Venstres skatteordfører til Mediawatch.

Dermed mistede forslaget sin opbakning og opnåede ikke flertal i sin nuværende udformning. Der forventes dog et nyt forslag til efteråret.

Det oprindelige lovforslag, der blev fremsat af Skatteministeren sidste efterår, betød, at forfattere ville blive momspligtige med dertil hørende administrative byrder for såvel forlag som forfattere. Da loven blev fremsat i januar, var denne del af lovforslaget derfor ændret, så det blev præciseret, at ydelser leveret af forfattere er undtaget fra moms.

Tidligere artikler: