Bibliotekspenge 2023 omsider udbetalt

Fra tegneserien "Eks Libris" © Frank Bruun Madsen og Sussi Bech.

Efter mere end en måneds forsinkelse er årets bibliotekspenge nu endelig opgjort. Modtagerne fik deres opgørelse via e-post den 17. maj og pengene udbetales til deres NemKonto onsdag den 24. maj. Beløbet indberettes som B-indkomst til Skattestyrelsen.

Valg og regeringsforhandlinger forsinkede årets udbetaling

Årets udbetaling skulle oprindeligt have fundet sted den 13. april 2023, men da finansloven endnu ikke var vedtaget, måtte den udskydes til efter finanslovens vedtagelse.

Listen over årets modtagere af bibliotekspenge kan ses på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: www.slks.dk/bibliotekspenge.

Bibliotekspengene er opgjort på baggrund af bibliotekernes bestand i 2022. Beregningen er baseret på indberetninger fra folkebibliotekerne og folkeskolernes pædagogiske læringscentre.

Tjek din titelliste

I forbindelse med årets udbetaling af bibliotekspenge modtager man også et brev med sin titelliste, der oplister de værker, som bibliotekspengene er beregnet på baggrund af. Det anbefales, at man tjekker, om titellisten er korrekt opdateret. Har du rettelser til din titelliste, skal du være opmærksom på, at der skelnes mellem to typer rettelser, og at de har hver sin frist for indberetning – 19. juli 2023 og 31. december 2023. Mere info på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Klagemulighed

Du kan klage over fordelingen af bibliotekspenge i 2023 til Slots- og Kulturstyrelsen. Det gør du ved at sende en mail med din klage til lib@slks.dk senest 19. juli 2023.

Finn Sysholm modtager biblioteksafgift. Fra tegneserien “Eks Libris” © Frank Bruun Madsen og Sussi Bech.