Om Danske Tegneserieskabere

Interesseorganisationen for tegneserieskabere i Danmark

Danske Tegneserieskabere er interesseorganisationen for forfattere, tegnere og farvelæggere, der arbejder professionelt med tegneserier i Danmark. Foreningen har siden 1989 varetaget de professionelle tegneserieskaberes faglige interesser:

  • Internt ved at styrke efteruddannelse, vidensdeling, produktudvikling, salgstræning, målgruppetænkning mv.
  • Eksternt overfor regering, folketing, ministerier, uddannelsesinstitutioner (The Animation Workshop) og beslægtede kulturorganisationer, i forbindelse med fordeling af pujlemidler fra Copydan og retningslinierne for biblioteksafgifter.
  • I offentligheden ved at skabe forståelse for branchens vilkår og for generelt at udbrede kendskabet til og efterspørgslen efter tegneserier.

Klik her for at melde dig ind.

Bestyrelse og generalforsamling

Seneste generalforsamling i Danske Tegneserieskabere blev afviklet på Zoom den 29. april 2021. Her valgtes følgende bestyrelse:

Sussi Bech (formand)
Ingo Milton (kasserer)
Frank Bruun Madsen
Tatiana Goldberg
Thomas Schrøder
Angelica Inigo
Freddy Milton
Martin Flink (suppleant)
Karsten Mungo Madsen (suppleant)

Klik her for at læse referatet af seneste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder

De enkelte medlemmer har ansvaret for forskellige hovedområder af foreningens arbejde. Du kan kontakte dem direkte, hvis du har en sag eller et spørgsmål vedr. et bestemt arbejdsfelt.

Sussi Bech post@sussibech.dk
Foreningens formand. Spørgsmål vedr. biblioteksafgift og kontrakter. Henvendelser til foreningen, der ikke hører under et bestemt arbejdsområde.

Ingo Milton ingo@ingomilton.dk
Kasserer. VISDA-repræsentant. Biblioteksafgift. Claus Deleuran Prisen.

Frank Bruun Madsen post@frankmadsen.dk
Foreign rights, herunder drift af Danish Comics Foreign Rights Portal (www.dtsk.dk) og udarbejdelse af det årlige Danish Comics Foreign Rights katalog. Foreningens hjemmeside. Biblioteksafgift. Høringssvar. Workshops.

Tatiana Goldberg kijara@live.dk
Organisation af foreningens deltagelse på festivaler. Foreign rights.

Thomas Schrøder dillerpanda@gmail.com
Claus Deleuran Prisen. Foreign rights. Konventer.

Angelica Inigo contact@angelicainigo.com
Workshops.

Martin Flink flink.comics@gmail.com
Claus Deleuran Prisen. Repræsentant i uddannelsesudvalget for BA in Graphic Storytelling v/ VIA Animation Workshop.

Andre emner: Kontakt Formanden.

Foreningens historie

Foreningen blev stiftet 15. november 1989 på initiativ af Frank Madsen for at varetage dine kunstneriske rettigheder og interesser som tegneserieforfatter og tegneserietegner overfor offentlige myndigheder, institutioner m.m. I årenes løb har Sussi Bech, Michael Jensen, Jan Kjær, Frank Madsen og Freddy Milton været foreningens formand, mens en lang række andre navne har siddet i bestyrelsen i kortere eller længere perioder.

Siden begyndelsen af 1990’erne har foreningen været høringsberettiget i forbindelse med nye lovforslag om bl.a. biblioteksafgift og ophavsret. Danske Tegneserieskabere er repræsenteret i VISDA (CopyDan) og Samrådet for Ophavsret.

Udover de generelle aktiviteter til varetagelse af tegneserieskabernes interesser har foreningen gennem årene stået som arrangør af kurser, konventer og andre medlemsrettede aktiviteter, ligesom vi er til stede med stand på festivaler, hvor medlemmerne indbydes til at være med og sælge og signere deres værker.

Foreningen har omkring 115 medlemmer, hvilket svarer til en organisationsprocent på ca. 65.

Klik her for at læse foreningens vedtægter (2021).

Hvad arbejder vi med?

Et udpluk af de vigtigste arbejdsområder de seneste år:

2016-2017
Udarbejdelse af statistik og høringssvar vedr. den fremtidige biblioteksafgift til e-bøger, den fremtidige fordeling af COPYDAN-midler til tegnerne, etableringen og uddelingen af Claus Deleuran Prisen, sponsorering af Karen Blixen Prisen til tegneserier, sponsorering af festivalerne Copenhagen Comics og Art Bubble festivalerne samt tilstedeværelse med stand på samme, invitation af udenlandske agenter til møde i Danmark med danske tegneserieskabere og udlandsfremstød i Tyskland på Comic-Salon München og fyraftensmøder om kontrakter og e-bogsportaler.

2018-2019
Høringssvar til Kulturministeriet vedr. et udkast til en ændring af ophavsretsloven (EU’s Marrakesh-direktiv), opbakning til Den europæiske forlæggerforenings (FEP) underskriftsindsamling vedr. EU og de kollektive licens-systemer, høringssvar vedr. Europa-Parlamentets position til direktivforslaget om ophavsret på det digitale indre marked (om læremidler), tegneseriekonvent 31. august i Vartov, forberedelse af 2-dages workshop med Yoann i 2019, indstilling til Gantriisprisen, deltagelse i Dansk Kunstnerråds landsdækkende annoncekampagne i december, udsendelse af skattepolitisk vejledning, deltagelse i månedlige Visda-møder, fordeling af Visdas kollektive midler fra skoler og uddannelsesinstitutioner, uddeling af Claus Deleuran-prisen for 4. år i træk, i 2019 på Copenhagen Comics, eksportfremstød på udenlandske messer: Brabrant Stripspektakel (2018), Comic-Salon Erlangen (2018) og tegneseriefestivalen i München (2019), støtte til tegneseriefestivalerne Copenhagen Comics og Art Bubble i 2019, herunder tilstedeværelse med foreningsstand.

2020
Oprettelse af Danish Comics Foreign Right portal, produktion af Danish Comics Foreign Rights 2020 katalog og stand på Angoulême-festivalen januar 2020. Arbejde i Visda med fordeling af kollektive midler. Deltagelse i møder i Visda og Kulturministeriet om EUs nye direktiv om ophavsret, der vedrører kunstneres og forlæggeres rettigheder. Støtte til tegneseriefestivalen Art Bubble i 2020. Redesign af foreningens hjemmeside. Løbende orientering om hjælpepakker til freelancere under coronakrisen. Uddeling af Claus Deleuran-prisen for 5. år i træk, i år som liveevent på facebook. Workshop med Nikoline Werdelin.

2021

Redesign af Danish Comics Foreign Rights portal, produktion af Danish Comics Foreign Rights 2021 katalog og digital deltagelse i Angoulême-festivalens Foreign Rights Market. Udsendelse af katalog + nyhedsmails til 275 forlag og redaktører i udlandet. Oprettelse af Danske Tegneserieskaberes Fond.