Om Danske Tegneserieskabere

Interesseorganisationen for tegneserieskabere i Danmark

Danske Tegneserieskabere er interesseorganisationen for forfattere, tegnere og farvelæggere, der arbejder professionelt med tegneserier i Danmark. Foreningen har siden 1989 varetaget de professionelle tegneserieskaberes faglige interesser:

  • Internt ved at styrke efteruddannelse, vidensdeling, produktudvikling, salgstræning, målgruppetænkning mv.
  • Eksternt overfor regering, folketing, ministerier og beslægtede kulturorganisationer, i forbindelse med fordeling af pujlemidler fra Copydan og retningslinierne for biblioteksafgifter.
  • I offentligheden ved at skabe forståelse for branchens vilkår og for generelt at udbrede kendskabet til og efterspørgslen efter tegneserier.

Klik her for at melde dig ind.

Bestyrelse og generalforsamling

Seneste generalforsamling i Danske Tegneserieskabere blev afviklet på Zoom den 29. april 2021. Her valgtes følgende bestyrelse:

Sussi Bech (formand)
Ingo Milton (kasserer)
Frank Bruun Madsen
Tatiana Goldberg
Thomas Schrøder
Angelica Inigo
Freddy Milton
Martin Flink (suppleant)
Karsten Mungo Madsen (suppleant)

Klik her for at læse referatet af seneste generalforsamling.

Foreningens historie

Foreningen blev stiftet 15. november 1989 for at varetage dine kunstneriske rettigheder og interesser som tegneserieforfatter og tegneserietegner overfor offentlige myndigheder, institutioner m.m.

Siden begyndelsen af 1990’erne har foreningen været høringsberettiget i forbindelse med nye lovforslag om bl.a. biblioteksafgift og ophavsret. Danske Tegneserieskabere er repræsenteret i COPYDAN, Dansk Kunstnerråd og Samrådet for Ophavsret.

Udover de generelle aktiviteter til varetagelse af tegneserieskabernes interesser har foreningen gennem årene stået som arrangør af kurser, konventer og andre medlemsrettede aktiviteter, ligesom vi er til stede med stand på festivaler, hvor medlemmerne indbydes til at være med og sælge og signere deres værker.

Foreningen har omkring 100 medlemmer, hvilket svarer til en organisationsprocent på ca. 65.

Klik her for at læse foreningens vedtægter (2021).

Hvad arbejder vi med?

Et udpluk af de vigtigste arbejdsområder de seneste år:

2016-2017
Udarbejdelse af statistik og høringssvar vedr. den fremtidige biblioteksafgift til e-bøger, den fremtidige fordeling af COPYDAN-midler til tegnerne, etableringen og uddelingen af Claus Deleuran Prisen, sponsorering af Karen Blixen Prisen til tegneserier, sponsorering af festivalerne Copenhagen Comics og Art Bubble festivalerne samt tilstedeværelse med stand på samme, invitation af udenlandske agenter til møde i Danmark med danske tegneserieskabere og udlandsfremstød i Tyskland på Comic-Salon München og fyraftensmøder om kontrakter og e-bogsportaler.

2018-2019
Høringssvar til Kulturministeriet vedr. et udkast til en ændring af ophavsretsloven (EU’s Marrakesh-direktiv), opbakning til Den europæiske forlæggerforenings (FEP) underskriftsindsamling vedr. EU og de kollektive licens-systemer, høringssvar vedr. Europa-Parlamentets position til direktivforslaget om ophavsret på det digitale indre marked (om læremidler), tegneseriekonvent 31. august i Vartov, forberedelse af 2-dages workshop med Yoann i 2019, indstilling til Gantriisprisen, deltagelse i Dansk Kunstnerråds landsdækkende annoncekampagne i december, udsendelse af skattepolitisk vejledning, deltagelse i månedlige Visda-møder, fordeling af Visdas kollektive midler fra skoler og uddannelsesinstitutioner, uddeling af Claus Deleuran-prisen for 4. år i træk, i 2019 på Copenhagen Comics, eksportfremstød på udenlandske messer: Brabrant Stripspektakel (2018), Comic-Salon Erlangen (2018) og tegneseriefestivalen i München (2019), støtte til tegneseriefestivalerne Copenhagen Comics og Art Bubble i 2019, herunder tilstedeværelse med foreningsstand.

2020
Oprettelse af Danish Comics Foreign Right portal, produktion af Danish Comics Foreign Rights 2020 katalog og stand på Angoulême-festivalen januar 2020. Arbejde i Visda med fordeling af kollektive midler. Deltagelse i møder i Visda og Kulturministeriet om EUs nye direktiv om ophavsret, der vedrører kunstneres og forlæggeres rettigheder. Støtte til tegneseriefestivalen Art Bubble i 2020. Redesign af foreningens hjemmeside. Løbende orientering om hjælpepakker til freelancere under coronakrisen. Uddeling af Claus Deleuran-prisen for 5. år i træk, i år som liveevent på facebook. Workshop med Nikoline Werdelin.

2021

Redesign af Danish Comics Foreign Rights portal, produktion af Danish Comics Foreign Rights 2021 katalog og digital deltagelse i Angoulême-festivalens Foreign Rights Market. Udsendelse af katalog + nyhedsmails til 275 forlag og redaktører i udlandet. Oprettelse af Danske Tegneserieskaberes Fond.