Generalforsamling 2024 i Danske Tegneserieskabere

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00 holdes ordinær generalforsamling i Danske Tegneserieskabere for medlemmer.

Sted: Comicgarden Café og Galleri, Sankt Peders Stræde 20, 1453 København.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning v/ Sussi Bech.
3. Arbejdet i VISDA, EU direktivet om ophavsret, nye muligheder? v/ Ingo Milton
4. Høringssvar til koranloven v/ Sussi Bech og Frank Madsen
5. Foreign Rights-arbejdet på FIBD Angoulême 2024 v/ Frank Madsen
6. Comic-Salon Erlangen 2024: Hvordan du ansøger om at komme med
7. Bolognamessen 2025
8. Status på arbejdet med ’oplysnings kampagne’ om ophavsret i samarbejde med Illustratorerne i DF, Bladtegnerne og Tegnerforbundet af 1919 v/ Thomas Schrøder og Ingo Milton
9. Arbejdet i uddannelsesudvalget for Grafisk Fortælling v/ Martin Flink
10. Regnskab for 2023 v/ Ingo Milton
10. Budgetforslag for 2024 v/ Ingo Milton
11. Evt. forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
12. Valg til bestyrelsen. Sussi Bech, Ingo Milton og Freddy Milton er på valg. Alle ønsker at
genopstille. Karsten Mungo udtræder som suppleant.
13. Påmindelse om ansøgning om tillægsvederlag fra VISDA. Tidsfrist: 31. marts
14. Eventuelt.

Vi satser på at afslutte senest kl. 22.

Med venlig hilsen,

BESTYRELSEN
Sussi Bech (formand, biblioteksafgiften, henvendelser til foreningen)
Ingo Milton (kasserer, VISDA-repræsentant, tillægsvederlag)
Frank Madsen (foreign rights, biblioteksafgiften, hjemmeside, høringssvar, workshops)
Tatiana Goldberg (festivaler, foreign rights, VISDA-suppleant))
Thomas Schrøder (foreign rights, konventer, Claus Deleuran Prisen)
Angelica Inigo (workshops)
Freddy Milton (VISDA-repr. emeritus)
Martin Flink (repr. i uddannelsesudvalget for BA in Graphic Storytelling v/ VIA Animation
Workshop)