Referat af generalforsamlingen 4. marts 2020

Danske Tegneserieskabere holdt ordinær generalforsamling den 4. marts 2020. Udførligt referat er udsendt til medlemmerne, og her kommer et kortfattet resumé af de vigtigste emner og beslutninger:

1. Ordstyrer: Ole Comoll. Referent: Frank Bruun Madsen.

2. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Sussi Bech gennemgik hendes og Ingo Miltons arbejde med EUs ophavsretsdirektiv, der skal harmonisere ophavsretten i EU i lyset af den digitale fremmarch og øget grænseoverskridende anvendelse. EU vil sikre en retfærdig og velfungerede markedsplads for ophavsretsbeskyttet indhold og en bedre magtbalance mellem ophavsmænd og f.eks. forlag, filmselskaber, onlinetjenester som YouTube osv. Sussi og Ingo havde været til en heldagsworkshop i Kulturministeriet i slutningen af november, hvor de sammen med repræsentanter for de andre sektorer i kulturbranchen. Direktivet skal implementeres i dansk lov senest 7. juni 2021, og lovforslaget forventes til høring i maj 2020.

4. På årets Angoulême-festival havde Danske Tegneserieskabere valgt at gribe salget af rettigheder til udlandet an på en ny måde. Foreningen havde købt en 9 m2 stor stand i Rights and Licensing pavillionen. Forinden havde foreningen produceret et 40 siders trykt katalog med tegneserier fra 37 serieskabere og 4 forlag, som også blev gjort tilgængeligt via en nyoprettet Foreign Rights portal på www.dtsk.dk. I januar udsendte foreningen 300 emails til redaktører og forlag over hele verden, 50 forlag svarede tilbage og flere serieskabere blev kontaktet allerede på dette tidspunkt af forlag, der bad om mere materiale. Da vi ankom til Angoulême, var der booket 11 møder med udenlandske forlag og mange havde lovet at kigge forbi. På festivalen havde vi 33 møder med forlag fra 12 lande og og vi fik uddelt 120 kataloger. Det er bestyrelsens klare indtryk, at dette er den rigtige måde at promovere salget af danske tegneserierettigheder fremover.

5. Foreningens regnskab for 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

6. Frank Bruun Madsen gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2020. Bestyrelsen ville i højere grad satse på at sende 3-4 sælgere af sted til Angoulême og Bologna for at promovere udenlandske rettigheder på alles vegne, fremfor de hidtidige rejselegater til serieskabere. Der var desuden afsat støtte til danske festivaler frem til og med 2022, hvorefter den vil bortfalde.

7. Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af: Ingo Milton, Freddy Milton, Sussi Bech, Lars Kramhøft, Thomas Schrøder, Tatiana Goldberg og Frank Bruun Madsen. Suppleanter: Angelica Inigo og Martin Flink.

8. Deltagelse i Erlangen og Haarlem-festivalerne droppes til fordel for Angoulême og Bologna i 2021.

9. Det blev indskærpet medlemmerne, at de skulle huske at ansøge om tillægsvederlag fra VISDA senest 31. marts.

10. Lars Kramhøft foreslog, at foreningen arrangerede en workshop i rentegning m/ Thierry Capezzone og en workshop i Clip Paint Pro. Lars Kramhøft fikk frie hænder til at gå videre med dette.