Svenska Tecknare advarer: “Skriv ikke under på Bonnier Tidskrifters aftale!”

Foto: US Army, WikiCommons
Foto: US Army, WikiCommons.
Du er ikke alene!
Det er ikke kun danske tegnere, der i disse år bliver præsenteret for helt urimelige kontrakter.
I begyndelsen af året blev vores svenske kollegaer udsat for en ny rettigheds aftale, når de leverede arbejde til ‘Bonnier Tidsskrifter’.
Aftalen er urimelig ud i det ekstreme.
Avtalet innebär en total rättighetsöverlåtelse av allt material du tidigare levererat samt det du kommer att leverera till BT. BT får även en ensamrätt till materialet vilket innebär att du själv varken kan använda eller sälja vidare det. Dessutom innebär avtalet att BT har rätt att sälja vidare ditt material till vem som helst. Till exempel kan dina bilder dyka upp i en annonskampanj för något helt annat än vad de skapades för. När BT säljer vidare bilderna till en tredje part får du tio procent av grundarvodet. Utöver detta får BT även rätt att bearbeta dina bilder.
Læs selv ‘Svenska Tecknares’ beskrivelse i sin helhed her:
Som det ses, opfordrer ‘Svenske Tecknare’ deres medlemmer og søsterorganisationer til at undlade at underskrive denne aftale.
Håbet er, at hvis tegnerne står sammen om at modstå aftalen, vil Bonnier blive nødt til at ændre den.

Danske Tegneserieskabere har udtrykt vores enighed med vore svenske tegnerkollegaer, men har også opfordret ‘Svenske Tecknare’ til at udarbejde en ‘opskrift’ på hvor og hvordan, man kan strege i aftalens punkter og lave tilføjelser, så den bliver acceptabel.

Det virker i vore øjne mere konstruktivt, hvis man kan returnere sådan en version til forlaget i stedet for at forsøge at tie den ihjel.