Høringssvar om moms på kunstnerisk virksomhed: “Regeringen indfører ekstra skat på kulturprodukter.”

Samrådet for Ophavsret beder Regeringen og Skatteminister Morten Bødskov om ikke at indføre ekstra skat på kulturprodukter. Pressefoto fra Skatteministeriet.
Skatteminister Morten Bødskov. Pressefoto fra Skatteministeriet.

I al ubemærkethed af pressen og den bredere offentlighed har Skatteministeriet 17. september sendt et udkast til lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love (SKM: 695254) i høring til en lang række organisationer, bl.a. Samrådet for Ophavsret, hvor også Danske Tegneserieskabere er medlem.

SKAT skriver i følgebrevet:

“Lovforslaget indeholder en rækker ændringer og justeringer af momsreglerne og forskellige andre love.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fredag den 15. oktober 2021.”

Moms på al kunstnerisk virksomhed

Det drejer sig imidlertid om et lovforslag med vidtrækkende konsekvenser for det danske kulturliv, der i forvejen er hårdt ramt af coronaepidemien, hvor der blev gennemført flere nedlukninger uden erstatning.
Lovforslaget skal ligestille os med de øvrige EU-lande ved at pålægge moms på al kunstnerisk virksomhed og royalty, dagpenge, arvinger som modtager årlige beløb fra afdøde kunstnere etc. kan blive berørt.

Samrådet for Ophavsret har derfor på medlemsorganisationernes vegne omgående rettet følgende henvendelse til Statsministeren, Kulturministeren og Skatteministeren, der redegør for sagens alvor:

 

20. september 2021

Kære Mette Frederiksen (Ane Halsboe-Jørgensen  og Morten Bødskov Cc.)

Tak for de varme ord om kunsten og kulturen på kongressen. De varmede! Budskabet står dog i skærende kontrast til det lovforslag, som Skatteministeriet sendte i høring i fredags. Høringen handler om moms på kunstnerisk virksomhed (konkret på vores rettigheder) og dermed om en ny skat, som vil ramme alle.

Gennemføres forslaget, vil det få mærkbare konsekvenser for alle kunstnere, og for den almindelige dansker vil det betyde, at regeringen indfører en ekstra skat på kulturprodukter. Derudover vil en eventuel lovændring få uoverskuelige praktiske og administrative konsekvenser for både kunstnere og deres faglige organisationer.

Betalingen for rettigheder har stor betydning for danske kunstnere. Det økonomiske kredsløb, som danske kunstnere indgår i, er på nuværende tidspunkt indrettet ud fra et grundprincip om, at der ikke er moms på vores arbejde og rettigheder. Og det er danskernes kulturforbrug også. Derfor er der tale om en grundlæggende ændring i kulturlivets økonomi.

På vegne af danske kunstnere og et i forvejen udfordret kulturliv vil vi derfor indtrængende opfordre til, at denne del af lovforslaget stoppes, og at en eventuel indførsel af moms på ophavsret afventer, at der er lavet en grundig analyse af konsekvenserne.

Med venlig hilsen

(formændene for alle Samrådets kunstner-organisationer  – samt Danske Forlag)

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fotograferet af Jens Honoré.
Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fotograferet af Jens Honoré.