Brev til Kulturministeren om fremtidens biblioteksafgift til print- og e-bøger

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fotograferet af Jens Honoré.
Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fotograferet af Jens Honoré.

Danske Tegneserieskabere har skrevet til Kulturministeren i anledning af, at biblioteksafgiften til e-bøger og netlydbøger og til trykte bøger og fysiske lydbøger fra 2022 skal fordeles på baggrund af faktiske udlånstal. Hidtil har biblioteksafgiften til e-bøger og netlydbøger udgjort en pulje på 8% af den samlede afgift.

Fra 2022 risikerer ophavsmændenes biblioteksafgift at svinge kraftigt og uforudsigeligt fra år til år p.gr.a. denne omlægning, der er et krav i den revision af Lov om Biblioteksafgift, der blev gennemført i 2017.

Det digitale udlån steg således 2-3 gange under coronanedlukningerne i 2020 og 2021 for derefter at falde tilbage tæt på niveauet inden nedlukningen, og frygten er, at Kulturministeren vil tage udgangspunkt i disse kunstigt høje udlånstal, når hun skal  fastsætte regler om opgørelsen af størrelsen på det beløb, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger fra 2022.

Brevet til Kulturministeren:

 

23. august 2021

Vedr. den fremtidige øremærkning af biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger fra 2022

Til Kulturministeren,

Fra og med 2022 skal biblioteksafgiften fordeles, så vægtningen mellem fysiske og digitale udlån fremover afspejler antallet af fysiske og digitale udlån på bibliotekerne. Det sker efter en overgangsperiode på 4 år, hvor den digitale andel gradvist er blevet hævet til 8% af den samlede biblioteksafgift.

I Danske Tegneserieskabere er vi nervøse for, om den fremtidige fordeling af biblioteksafgiften mellem digitale og analoge bøger vil blive beregnet på baggrund af  2020 eller 2021, hvor det digitale udlån på grund af Covid-19 og nedlukningen af de fysiske biblioteker har været kunstigt højt og udlånet af fysiske bøger tilsvarende lavt.

Vi opfordrer derfor Kulturministeriet til, som nævnt i bekendtgørelsen, først at foretage en grundig evaluering af de fire foregående år, og fremover søge at undgå FOR pludselige ændringer i biblioteksafgiften, fordi så mange autorer er afhængige af den.

Med venlig hilsen,

SUSSI BECH
Formand for Danske Tegneserieskabere

www.dansketegneserieskabere.dk