Afgørelse: NOTA skal betale ophavsmændene for udlån af lyd- og e-bøger

Afgørelse Nota vederlag udlån Ophavsretslicensnævnet Copydan Danske Forlag
Foto: Nota.dk

Danske Forlag, forfatterforeningerne og Copydan Tekst & Node, som Danske Tegneserieskabere er medlem af via VISDA, har forhandlet med Nota om det vederlag, som Nota skal betale for, at Nota iht. lovgivningen er berettiget til at udlåne lyd- og e-bøger til syns- og læsehandicappede.

Forhandlingerne gik tidligere i hårdknude p.gr.a. uenighed om vederlagsmodel og størrelsen på vederlaget: Nota ville betale et engangsbeløb på 4,05 kr. pr side af et værk, første gang titlen havde været udlånt 150 gange, mens ophavsretsorganisationerne ville have betaling pr. udlån. Sagen blev derfor overdraget til Ophavsretslicensnævnet, og der foreligger nu en afgørelse, der giver forlagene og ophavsmændene 100 % medhold i deres synspunkter.

Måske penge til dig

Notas model afvises, og Nota skal betale pr. udlån. Hvis værket er udgivet kommercielt i et format, der gør det lige så tilgængeligt for syns- og læsehandicappede personer som for andre, skal der betales 12. kr. pr. udlån. Er værket ikke udgivet i et tilgængeligt format, skal Nota betale 7 kr. pr. udlån. Betalingen sker til Copydan Tekst og Node, der herefter fordeler pengene 50/50 mellem forlag og autorer. Tariffen gælder med tilbagevirkende kraft for udlån fra 11. oktober 2018 og indeksreguleres hvert år.

Så der kan altså være penge på vej til dig.

Reaktioner på afgørelsen

Tidligere formand for Danske Tegneserieskabere Jan Kjær skriver om afgørelsen på sin facebook-side:

“Nota har i årevis ‘foræret’ forfatteres arbejde væk til deres medlemmer. Jeg er bestemt enig i at staten bør hjælpe de læse- og synsbesværede, men det kan ikke være rigtigt, at det skal være på forfatternes regning. Nota er et statsligt bibliotek som stiller litteratur til rådighed for mennesker med læse- og synshandicap. En vigtig samfundsopgave, der nu uomtvisteligt skal finansieres af staten (og ikke længere af forfatterne.) Efter i så mange år at have været offer for Notas bortforæring af vores værker er det virkelig rart at se, at der stadig er retfærdighed til.”

Dansk Forfatterforening glæder sig over at få medhold:

“Nota er et statsligt bibliotek som stiller litteratur til rådighed i tilgængelige formater for mennesker med læse- og synshandicap. En vigtig samfundsopgave, der nu uomtvisteligt skal finansieres af staten og ikke på bekostning af et rimeligt vederlag til forlag og forfatterstand.”

Danske Forlag skriver:

“Afgørelsen er vigtig, fordi den fastslår, at forlag og forfattere ligesom andre leverandører af produkter og tjenester til syns- og læsehandicappede har ret til et rimeligt vederlag fra staten, når litteraturen stilles gratis til rådighed. Og den giver god mening i en tid, hvor markedet i stigende grad tilbyder reel ligestilling i adgangen til litteraturen særligt ved den massive vækst i antallet af lydbogsudgivelser.”

Nota er ikke kommet med offentlige reaktioner på afgørelsen, hverken på Notas hjemmeside eller facebookside.

Notas historie

Nota hed tidligere Danmarks Blindebibliotek og var oprindelig et gratis tilbud til personer med dokumenteret synshandicap (blinde og svagtseende), en gruppe, der stadig udgør godt 14.400 af Notas medlemsskare.

Men i 2009 skiftede Danmarks Blindebibliotek navn til Nota. Det skete nogenlunde samtidig med, at ordblinde nu også fik adgang til Notas gratis tilbud om bøger i digitale formater. På godt 10 år har det betydet, at Nota uden at betale forlag og ophavsmænd for brugen af deres bøger nu betjener en støt voksende medlemsskare på over 210.000 i alderen 0-99 år. Politikere på Christiansborg har endda rejst krav om, at endnu flere grupper fik adgang til Notas tilbud.

Forhandlinger med Nota om vederlag viste sig frugtesløse, og Copydan Tekst og Node, Danske Forlag og forfatterforeningerne indbragte derfor sagen for Ophavsretslicensnævnet, der altså nu har givet sagsøgerne medhold.

Mere læsning

Folkeskolen: Danmarks Blindebibliotek skifter navn og udvider kundekredsen (2009)
Folkeskolen: Rosenkrantz-Theil afviser at give ’gule’ elever adgang til Nota (2019)
Nota: Nota i tal