Brev til justitsministeren og kulturministeren om lovforslaget til straffelovens §110e, stk. 2


Danske Tegneserieskaberes bestyrelse har torsdag sendt et brev til Danmarks justitsminister Peter Hummelgaard og kulturminister Jakob Engel-Schmidt:

Til

justitsminister Peter Hummelgaard
og
kulturminister Jakob Engel-Schmidt

31. august 2023

Kære Peter Hummelgaard og Jakob Engel-Schmidt,

Foreningen Danske Tegneserieskabere, der organiserer mere end 2/3 af de professionelle tegneserieforfattere og tegneserietegnere i Danmark, har fulgt debatten om regeringens bebudede indgreb mod afbrænding af koraner foran ambassader og nærlæst det fremsatte lovforslag og bemærkningerne hertil. Vi er stærkt betænkelige ved lovforslaget og desuden bekymrede for, at det vil betyde en indskrænkning af kunstnernes frihed.

1) Regeringen har fremsat lovforslaget som en direkte konsekvens af terrorgruppers og OICs afpresning af Danmark. Det sender et uheldigt signal og vil alligevel ikke have den ønskede effekt; at mindske presset mod Danmark. Tværtimod vil loven anspore og inspirere til yderligere krav om begrænsninger af ytringsfriheden. OIC har i over 20 år arbejdet målrettet i bl.a. FN på at forbyde religionskritik af enhver form og sidestille den med hatespeech. Vi forudser derfor, at der hos regeringen i ønsket om at værne om rigets sikkerhed vil opstå yderligere behov for at lade forbud gnave sig ind på kunsten, og at kunstnere og kunstinstitutioner vil blive yderligere presset af selvcensur, hvis staten ikke bakker op om ytringsfriheden og kunstnernes frihed til at udtrykke sig.

2) Vi vil gerne fremføre vores bekymring over, at lovforslaget vil lægge begrænsninger for tegneserieskabernes mulighed for at udøve deres kunst i ord og billeder som hidtil.
Tegneserien favner, som andre kunstarter, bredt, og en del af tegneseriens kunstneriske udtryk er at være grænseoverskridende, provokerende, ligefrem utilbørlig ved at tage stort set alt under behandling på en måde, der af nogen kan opfattes som krænkende – herunder religiøse dogmer, figurer, personer og genstande. En begrænsning af denne del af vores kunstneriske virke, frygter vi, vil blive et resultat af den nye lov, muligvis uden at det er tænkt sådan af det politiske flertal – vi så med f.eks. knivloven, hvordan domstolenes efterfølgende domme straffede forseelser, politikerne efterfølgende hævdede, det ikke havde været intentionen at straffe.

Vi ønsker derfor ikke lovforslaget gennemført.

Med venlig hilsen,

SUSSI BECH
Formand

Bilag: Eksempler på tegneserier, der behandler religiøse dogmer, figurer, personer og genstande.

 

Bilaget omfatter:

  1. Forsiden på “Donald Fuck” – et Fahrenheit oneshot
  2. Forsiden på Free Comics #18
  3. En side fra “Sort Nadver” (Forlaget Afkom)
  4. Udvalgte billeder fra Claus Deleurans “Rejsen til Saturn”, som Kristeligt Folkeparti i 1980 forsøgte at få dømt efter blasfemiparagraffen.
  5. Billeder fra den østrigske tegner Gerhard Haders billedværk om Jesus. En udgivelse i Grækenland affødte et krav om udlevering til strafforfølgelse i henhold til EUs arrestordre. Haderer slap for at blive udleveret til Grækenland, fordi Østrig ikke havde en blasfemilov.

 

Brevet er også sendt til Justitsministeriet som høringssvar.