Penge uddelt fra VISDA og Danske Tegneserieskaberes Fond

I september 2021 er der blevet uddelt mange penge til de danske tegneserieskabere:

Tillægsvederlag fra VISDA

Serieskabere, der har lavet illustrationer til danske bøger, tegneserier, blade, aviser eller andre medier, der er blevet offentlig publiceret, har siden 2020 haft mulighed for at få del i puljen med ikke-krediterede midler, som stammer fra de aftaler, VISDA har indgået på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner landet over. Tillægsvederlaget supplerer de udbetalinger, illustratorerne allerede måtte modtage på baggrund af VISDA’s registrering af faktisk brug af disses værker.

Udbetalingen sker på baggrund af indberetninger fra danske illustratorer, hvorefter den såkaldte “fordelingsmaskine” beregner det beløb, hver illustrator skal have fra puljen med ikke-krediterede midler. Der blev udbetalt et foreløbigt beløb i juni, men på grund af interne forhandlinger om “fordelingsmaskinens” opbygning og vægtning mellem de forskellige kunstarter, der først fandt sin afslutning i det tidlige efterår, blev restbeløbet først udbetalt i slutningen af september.

Det er vores VISDA-repræsentant Ingo Milton, der har repræsenteret Danske Tegneserieskabere i disse forhandlinger.

Arbejdslegater fra Danske Tegneserieskaberes Fond

Også Danske Tegneserieskaberes Fond foretog sin første uddeling af arbejdslegater i medio september, efter at der var indkommet over et halvt hundrede ansøgninger.

Fonden uddeler af de opsparede kulturelle midler, vi har modtaget gennem VISDA, og danske serieskabere kan således i 2021 og 2022 søge om arbejdslegater. Midlerne kommer fra de kollektive licensmidler, som VISDA indsamler primært fra danske undervisningsinstitutioner som vederlag for brug af tegneserier i undervisningen.

Tegneserieskabere født i Danmark eller bosat i Danmark, som bliver udgivet på dansk, kunne søge arbejdslegater til at fuldføre arbejdet med egne tegneserieprojekter. Til at vurdere projekternes bæredygtighed havde Danske Tegneserieskaberes generalforsamling udpeget et firemands legatudvalg bestående af Ingo Milton, Angelica Inigo, Stine Spedsbjerg og Karoline Stjernfelt, der gennemgik og vurderede de indsendte projektbeskrivelser, cv, værklister og arbejdseksempler.

Bestyrelsen siger tak til de fire for den store arbejdsindsats.