Generalforsamling 2019

Danske Tegneserieskabere generalforsamling 7 februar 2019
Danske Tegneserieskabere generalforsamling 7 februar 2019
Frank Madsen beretter om konventer og workshops. Der er planer om en forfatterworkshop og et konvent i 2019, og i slutningen af februar gennemføres en to-dages workshop med den belgiske tegner, Yoann, for 12 deltagere.

 

7. februar afholdt Danske Tegneserieskabere ordinær generalforsamling på Frederiksberg.

Dagsordenen

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Formandens beretning ved formand Sussi Bech
3) Foreningens regnskab 2018 ved kasserer Ingo Milton
4) Budgetforslag for 2019
5) Orientering om arbejdet i Visda (tidligere Copydan) ved Ingo Milton
6) Konventer og workshops ved Frank Madsen
7) Valg til bestyrelsen
8) Udenlandske festivaler i 2019
9) Eventuelt

Pause

10) vejledning i udfyldning af Visdas nye online ansøgningsskema vedr. ophavsretsvederlag for tegneserietegnere, illustratorer og grafiske designere (De kollektive midler overgår til individuel udbetaling i år. Hvad skal DU gøre for at få del i dem?)

Som referent blev valgt Tom Kristensen, hvis referat vil blive udsendt til foreningens medlemmer.

Formandens beretning

Formandens beretning om arbejdet i 2018 og planerne for det kommende år indeholdt følgende punkter:

Foreningens arbejds- og fokusområder i 2018:

1) Høringssvar til Kulturministeriet vedr. et udkast til en ændring af ophavsretsloven (EU’s Marrakesh-direktiv).
2) Opbakning til Den europæiske forlæggerforenings (FEP) underskriftsindsamling vedr. EU og de kollektive licens-systemer.
3) Orientering om sag ved EU-domstolen vedr. videresalg af ”brugte” e-bøger.
4) Høringssvar vedr. Europa-Parlamentets position til direktivforslaget om ophavsret på det digitale indre marked (om læremidler).
5) Orientering om biblioteksafgiften til e-bøger.
6) Orientering om Kunstfondens fremstød for danske tegneserier i Angouleme.
7) Tegneseriekonvent 31. august i Vartov.
8) Forberedelse af 2-dages workshop med Yoann i 2019.
9) Indstilling til Gantriisprisen.

Samarbejde med organisationer:

1) Samråd for ophavsret, samarbejde om international ophavsret (EU).
2) Dansk Kunstnerråd, deltagelse i landsdækkende annoncekampagne i december og udsendelse af skattepolitisk vejledning.
3) Dansk Tegneserieråd og Seriefrämjandet, støttemedlemsskab
4) Visda, deltagelse i månedlige møder, fordeling af kollektive midler fra skoler og uddannelsesinstitutioner.

Økonomisk støtte til aktiviteter:

1) Claus Deleuran-prisen uddeles for 4. år i træk, i 2019 på Copenhagen Comics.
2) Eksportfremstød på udenlandske messer: Brabrant Stripspektakel (2018), Comic-Salon Erlangen (2018) og tegneseriefestivalen i München (2019).
3) Støtte til tegneseriefestivalerne Copenhagen Comics og Art Bubble i 2019, herunder tilstedeværelse med foreningsstand.

Internet-aktiviteter:

1) Facebook-siden har 836 Synes godt om og 818 følgere. Indholdet er primært fagligt relevant eller nyt om danske tegneserieudgivelser eller festivaler.
2) Foreningens hjemmeside orienterer om foreningens aktiviteter og medlemmernes workshops, foredrag eller salg af originaler.

Bestyrelsesvalget

Johan Krarup udtrådte af bestyrelsen. Thomas Schrøder overtog hans plads, genvalg til Tatiana Goldberg og Frank Madsen. Den øvrige bestyrelse var ikke på valg i år.

Den nyvalgte bestyrelse:

Sussi Bech, Ingo Milton, Frank Madsen, Tatjana Goldberg, Freddy Milton, Henrik Rehr, Thomas Schrøder og Martin Flink (suppleant).

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Konventudvalg:

Frank Madsen, Johan F. Krarup og Thomas Schrøder.

Fotos

 

Danske Tegneserieskabere generalforsamling 7 februar 2019
Formand Sussi Bechs formandsberetning om foreningens aktiviteter.

 

Danske Tegneserieskabere generalforsamling 7 februar 2019
Ingo Milton orienterede om “fordelingsmaskinen”, systemet der skal fordele de “uanbringelige” midler i Visda på retfærdig vis. Der er frist for indtastning af data i systemet 31. marts, hvis man som illustrator/serieskaber vil have del i midlerne.

 

Danske Tegneserieskabere generalforsamling 7 februar 2019
Efter generalforsamlingen blev flere af deltagerne hængende til kollegial eftersnak.