Få del i Visda-midlerne

Danske Tegneserieskabere generalforsamling 7 februar 2019

Visda (tidligere Copydan Billeder) uddeler hvert år vederlag til de tegnere, fotografer og forfattere, hvis værker bliver kopieret af skoler og undervisningsinstitutioner. Det er ca. 350 mio. kroner, der hvert år bliver uddelt til ophavsmænd og forlag som kompensation for det manglende bogkøb p.gr.a. kopiering.

De uanbringelige midler

Disse vederlag bliver udbetalt personligt direkte til ophavsmanden i den udstrækning, Visda er i stand til at identificere denne. Men en mindre del har Visda hvert år måttet opgive at identificere den rette ejermand til. Disse uanbringelige midler er hidtil blevet fordelt mellem de kunstneriske medlemeorganisationer, som derefter – efter Visdas retningslinjer – har kunnet bruge dem til gavn for alle professionelle udøvende i deres branche. Men EU kræver nu, at ALLE midler skal fordeles individuelt.

Fordelingsmaskinen

For at gøre det så retfærdigt som muligt har Visda derfor lavet et online indberetningsskema, en såkaldt ‘fordelingsmaskine’, der skal modtage ansøgninger om at få del i de “uanbringelige” midler. Er du tegneserietegner eller illustrator og har illustreret til danske bøger, tegneserier, blade, aviser eller andre medier, hvor dine værker er blevet offentlig publiceret, så kan du udfylde skemaet for 2019-puljen senest 31. marts og få del i denne nye pulje.

Indberetningsskemaet ligger her.

Online vejledning

Foreningen har lavet en online vejledning.

Ny søgemulighed i 2020

Da ordningen er ny, kan det ikke forudsiges, hvor store udbetalingerne bliver. Det er med andre ord ikke sikkert, at den eventuelle udbetaling står mål med den tid, der anvendes på at udfylde skemaet. Og hvis din produktion ikke er stor nok til, at du kommer over bundgrænsen på kr. 300, overføres beløbet til næste år, hvor der kommer der en ny ansøgningsmulighed.