Corona-hjælp til freelancere og virksomheder

Senest opdateret: Tor 9/4 16:13

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid. Den kan også være relevant for de af vores medlemmer, der arbejder som freelancere og selvstændige. Vi har derfor samlet nogle tips og nyttige links:

Skat og moms

 • Hvis du allerede nu ved, at du vil tjene mindre, bør du straks gå ind på www.skat.dk og nedjustere forventningerne til årets overskud, så dine månedlige skatterater bliver mindre.
 • Momsbetalinger udskydes. Det giver lidt mere likviditet, men pengene skal under alle omstændigheder betales senere, så umiddelbart er det ikke så stor en hjælp, med mindre du ved, at dit indtægtstab kun er midlertidigt.
  • For virksomheder, der afregner moms månedligt, udskydes betalingerne for marts, april og maj 2020 med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
  • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020.
  • For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.

Kompensationsordning for selvstændige

Folketingets kompensationsordning går i korte træk ud på følgende:

 • Midlertidig 3 måneders kompensationsordning for CVR-registrerede selvstændige, der har haft min. 10.000 kr./måned i omsætning sidste år, og som forventer at opleve omsætningstab på 30%. Læs mere her.
 • Midlertidig 3 måneders kompensationsordning for selvstændige uden CVR, der har haft min. 10.000 kr./måned i indkomst omsætning sidste år, og som forventer at opleve omsætningstab på 30%. Læs mere her.
 • Midlertidig kompensationsordning til virksomheder med over 40% fald i omsætningen, så disse kan få delvis dækket faste udgifter som husleje, renteudgifter pg kontraktbundne udgifter (fx leasing) i en periode. Læs mere her.

Følg med på Erhvervsministeriets hjemmeside: https://em.dk
Følg med på Virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
Følg med på Skats hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Midlertidig kunststøtteordning

Falder man ikke ind under ovenstående ordning, fordi ens indkomst fra kunstnerisk virke er sammenstykket af såvel A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed, har Kulturministeriet 7. april vedtaget en særlig corona-støtteordning for kunstnere. Ordningen åbner for ansøgninger 27. april. Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder. Ordningen kompenserer for tabt indtægt i perioden 9. marts til og med 8. juni som følge af COVID-19.

Læs mere om ordningen her: https://slks.dk/covid-19/

Statens Kunstfond

Statens Kunstfond er også blevet påvirket af corona-situationen, og alle afgørelser og udbetalinger er derfor blevet rykket ca. en måned. Læs mere her. Informationen er også god at læse, hvis du allerede har fået udbetalt støtte til et projekt, hvis gennemførelse er påvirket af situationen.

Sygedagpenge

Folketinget har også vedtaget at give selvstændige udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19, f.eks. sygedagpenge fra første fraværsdag og sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold. Læs mere om reglerne her.

Selvstændige anmelder fravær ved hjælp af en papirblanket, som kan findes på KL’s hjemmeside. Blanketten skal indleveres til din kommune.

Henstand på lån

Endelig har flere banker åbnet mulighed for, at erhvervskunder i en periode kan få henstand på erhvervslån, og at boligkunder kan få henstand på deres boliglån, billån osv. Hvis det er aktuelt for dig, så kontakt din bank og orientér dig om mulighederne, f.eks. et onlinemøde, hvor I aftaler betingelserne og varigheden.

Indtægter på vej

 • Husk også at søge om tillægsvederlag fra VISDA. Der kan søges frem til 31. marts. Pengene udbetales i juni måned.
 • Bibliotekspenge for bøger bliver udbetalt 3. april 2020.

Vi følger situationen løbende og opdaterer denne side, hvis der er mere nyt.

mvh,

Danske Tegneserieskabere
Bestyrelsen