Om Danske Tegneserieskabere

Danske Tegneserieskabere organiserer professionelle tegneserieforfattere og tegneserietegnere i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1988 for at varetage tegneserieskabernes kunstneriske rettigheder og interesser overfor offentlige myndigheder, institutioner m.m. Siden begyndelsen af halvfemserne har foreningen været høringsberettiget i forbindelse med nye lovforslag om bl.a. biblioteksafgift og ophavsret. Danske Tegneserieskabere er repræsenteret i COPY-DAN, Dansk Kunstnerråd og Samrådet for Ophavsret. Som medlem af Danske Tegneserieskabere er man automatisk medlem af Dansk Kunstnerråd, og har bl.a. mulighed for at leje attraktive kunstnerboliger på favorable vilkår.

Danske Tegneserieskabere har lidt over 70 medlemmer, hvilket svarer til en organisationsprocent på ca. 60.

Udover de generelle aktiviteter til varetagelse af tegneserieskabernes interesser har foreningen gennem årene stået som arrangør af 5 branchekonventer på Gammel Dok, Søpavillonen, Nationalmuseet og Schäffergården, herunder uddelingen af “Det danske Tegneseriekonvents Pris”, samt diverse selskabelige arrangementer.

Læs om medlemsfordele og om hvordan man bliver medlem.

Kontakt

Foreningen Danske Tegneserieskabere
Nørrebrogade 55A, 2.
2200 København N
Telefon 26 53 60 05
kontakt@dansketegneserieskabere.dk

Bestyrelsen

Formand: Jan Kjær – formanden@dansketegneserieskabere.dk
Næstformand: Ingo Milton – ingomilton@get2net.dk
Copy-Dan-repræsentant: Freddy Milton – tlf. 48172184
Menigt medlem: Sussi Bech
Menigt medlem: Dan R. Knudsen
Suppleant: Thomas Friis Pedersen