Bliv medlem

Optagelsesberettigede i Danske Tegneserieskabere er serieskabere, der enten har skrevet eller tegnet et publiceret tegneserieværk, der berettiger dem til biblioteksafgift, eller har skrevet eller tegnet en fast tegneseriestribe på honorarbasis i et dagblad, et ugeblad, et magasin, en hjemmeside eller lignende.

Ansøgning

Medlemskab af foreningen opnås ved skriftlig ansøgning til foreningen, fremsendt via e-mail til foreningens sekretær Michael Jensen. Af ansøgningen skal fremgå:

  • Ansøgerens fulde navn, postadresse, telefon, e-mailadresse, hjemmesideadresse osv.
  • En kronologisk oversigt over de tegneserier, ansøgeren har skrevet og/eller tegnet, med angivelse af titel, sidetal, forlag og udgivelsesår.
  • En liste over tegneseriestriber, for hvilke ansøgeren har fast publiceringsaftale med et dagblad, et ugeblad eller et magasin, med angivelse af seriens titel, dato for første publicering, hyppighed (dagstribe, ugestribe, månedsstribe) og navnene på de medier, striben bringes i.
  • En kronologisk oversigt over øvrige bogværker og/eller magasiner, ansøgeren har medvirket som illustrator på, med angivelse af værktitel, antal illustrationer, forlag og udgivelsesår.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til medlemsskab, så kontakt Michael Jensen. Når ansøgningen er godkendt, indbetales første års kontingent kr. 300,00 på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr 0003 570 711. Herefter er medlemsskabet gyldigt.

 

OBS! Vi kommer snart med opdaterede optagelseskriterier og ligeledes med info om hvordan man bliver semi-profmedlem…stay tuned.