Bliv medlem

Foreningen optager medlemmer i to kategorier: Prof og Semiprof.

 

Man er berettiget til at blive optaget som Prof-medlem hvis man:

1. Professionelt har medvirket til at sende en tegneserie på markedet eller hvis man medvirker til at udgive en stribe på fast honorar. Det være som forfatter, tegner, rentegner eller farvelægger.

2. Og/eller hvis man er berettiget til bibliotekspenge for en tegneserie.

 

Man er berettiget til at blive optaget som Semiprof-medlem hvis man:

1. Har taget en afsluttet uddannelse på en anerkendt tegneserieskole.

2. Bliver anbefalet af to Prof-medlemmer.

3. Indsender og får godkendt en færdiggjort tegneserie på ikke under 12 A4-sider.

(Semiprof medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamligen og kan ikke fremsætte anmodning om ekstraordinær generalforsamling.)

 

Ansøgning

Send en e-mail med din ansøgning til foreningens kasserer Ingo Milton. Hvis ikke du er kendt i branchen i forvejen, må du fortæller os om din produktion, så vi kan vurdere din ansøgning. En sådan ansøgning bør indeholde:

  • Fulde navn, postadresse, telefon, e-mailadresse, hjemmesideadresse osv.
  • En kronologisk oversigt over de tegneserier, du har skrevet/tegnet/rentegnet eller farvelagt, med angivelse af titel, sidetal, forlag og udgivelsesår.
  • Eventuelle tegneseriestriber som du laver under en fast publiceringsaftale med et dagblad, et ugeblad eller et magasin, med angivelse af seriens titel, dato for første publicering, hyppighed (dagstribe, ugestribe, månedsstribe) og navnene på de medier, striben bringes i.
  • Dit forfatternummer (hvis du har et sådant) i bibliotekernes titeldatabase.
  • Hvis du søger Semiprof medlemsskab: Tegneserieskolen du har afsluttet, og/eller link til arbejdsprøver.

Når vi har godkendt din ansøgning, indbetaler du første års kontingent kr. 300,- (semiprof kr. 200,-) på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr 0003 570 711,
alternativt via MobilePay eller Swipp til tlf.nr.: 27 44 96 09.
Herefter er medlemsskabet gyldigt.